Haridusstipendiumid Oru noortele!

Lääne-Nigula vald otsustas 2017. aasta haridusstipendiumi saajad.

Rõõm tõdeda, et seitsmest stipendiumi saajast kolm on Oru piirkonnast:

• Talis Tamm, Tallinna Tehnikaülikool, mehhatroonika eriala üliõpilane;
• Sirja Aljasmets, Tallinna Ülikool, noorsootöö eriala üliõpilane;
• Nele Jõemaa, Tallinna Tehnikaülikool, juhtimise ja turunduse eriala üliõpilane

Õnnesoovid tublidele tudengitele!

Aita kaasa kodukandi ajaloo jäädvustamisele!

 

Kogume Auaste, Ingküla, Jalukse, Keedika, Kärbla, Linnamäe, Mõisaküla, Niibi, Oru, Salajõe, Saunja, Seljaküla, Soolu, Uugla, Vedra inimestelt vanu fotosid, ajaleheväljalõikeid, diplomeid jms. et koostada igaühele kättesaadav digiarhiiv ja säilitada kodulugu.

Vaata üle oma albumid ja pildikastid ning võta ühendust 5667-9002 Eve Tamm või meili eve@las.ee .

Jäädvustame materjalid arvutisse ning saad oma väärtusliku info koju tagasi viia.

Elavdame suhtlemist ja kauplemist! :)

HEA KÜLAELANIK!

Kui soovid:

*midagi müüa (näiteks talvekartulit või küttepuid,  maasikataimi  ja lilleistikuid,  piima, kala, kanamune, jalgratast või oma kaunist käsitööd, mida iganes 🙂 ),

*osutada teenust (näiteks ajad kartuleid läbi või teed kopatöid,  tegutsed massöörina või oskad teha näohooldust),

anna teada

telefonil 5667-9002 (Eve) või meiliaadressil eve@las.ee.

Jagame infot Linnamäe Arenguseltsi kodulehe (las.ee) TURUPLATSI rubriigis

ja viime kokku ostjad ja müüjad, teenusepakkujad ning abivajajad!

Kokkuvõte esimestest koosolekutest!

  1. ja 23.märtsil toimusid Linnamäe Arenguseltsi infokoosolekud.

Kahel kohtumisel osales ligi 45 inimest erinevatest Linnamäe piirkonna küladest – Auastest, Ingkülast, Jaluksest, Keedikast, Kärblast,  Linnamäelt, Mõisakülast, Orult, Salajõelt, Saunjast, Soolust, Uuglast ja Vedrast.

Lisaks LAS-i tegemiste tutvustamisele tulid muuhulgas jutuks järgmised teemad:

*Kergliiklustee võiks ulatuda Linnamäe Peekoni teeotsani, kuna sellel teelõigul on palju jalgsi ja jalgrattaga liiklejaid, kurvis peale Soolu teeotsa on maanteel järsk kalle, mis teeb libedaga jalgrattal teel püsimise päris raskeks.

*Külades on täheldatud valesid nimetusi teesiltidel, näiteks Linnamäel Hansuküla tee, mis võiks olla omal ajal ehitatud ühepereelamute järgi  Antsuküla tee jne.

Ootame tähelepanekuid-ettepanekuid, kus sarnaseid parandusi veel teha vaja oleks!

*LAS-i kodulehe virtuaalsel turuplatsil soovitakse  näha toodete- teenuste pakkujate kontakte  – kes müüb küttepuid, kes kanamune, piima, kala, lilletaimi –  midaiganes 🙂 .  Kes teeb massaaži,  näohooldust, kes saab aidata kopatöödel, puude ladumisel, auto remontimisel jne.

Ootame  meiliaadressil eve@las.ee või  telefonil 5667-9002 (Eve) infot, et elanikud leiaksid  üles kohalikud tegusad ettevõtjad ja eraisikutest kauplejad! 🙂

 

Kindlasti on veel teemasid, mida tahaksid teistega jagada, arutada.

Selleks tule

30.03 17.30 Linnamäel, vallamajas toimuvale LAS-i kokkusaamisele!

Oled oodatud!