Linnamäe Arenguselts

Linnamäe Arenguselts (LAS) on asutatud eesmärgiga edendada kohalikku külaelu – tugevdada meie külakogukondi ning aidata kaasa Oru piirkonna igakülgsele arengule.

Asume Linnamäe külas, endises vanas ja väärikas koolihoones, mida rahvasuus kutsutakse  LASi majaks.

Kuidas Oru piirkonna infoga kursis olla ja ka ise kaasa lüüa?

Võimalusi on mitmeid:

  1. Siinsamas, las.ee avalehel on järgmised teemad: Uuele elanikule – infopakett äsja piirkonda kolinud inimesele. Teated –  kõikvõimalikud Oru piirkonda puudutavad teadaanded. Kultuurisaal – ülevaade meie uues kultuurikantsis toimuvast (FB leht). Tegemised – meie kandis toimunud sündmuste kokkuvõtteid, arvamuslood jms. Kodulugu – endise Oru valla piirkonna külade inimeste elust-olust läbi aegade.  Turuplats – Oru piirkonna kinnisvarapakkumised, majutus, ost-müük, kohalikud teenused, igareedese taluturu Oru OTT müügilistid ja info. LASi maja – otselink viib tutvuma meie kogukonnamaja mitmekülgsete võimalustega.
  2. Liitudes Linnamäe Arenguseltsi FB-lehega saab kõige operatiivsemalt jagada kohalikku infot ning saada kogukonnalt kiiret tagasisidet. 
  3. Piirkonna arvamusküsitlustes osalemiseks ning omavahelise suhtlemise hõlbustamiseks ühine LASi meililistiga, kirjutades eve@las.ee.  

Teised meist

LASi ellukutsujast:

Lääne Elu Lemmi Kann

Koit Uus: ära oota – tee ise

Ettevõtja Koit Uusi eluterve idealism viis Linnamäe viisaastakuplaanini, mille toel on sellest paigast saanud Läänemaa üks kiiremini arenevaid asulaid.

Oktoobris väisas Läänemaad majandusminister Taavi Aas, et omavalitsusjuhid saaksid talle kurta, kust king pigistab, aga ka näidata, mille üle uhkust tunda. Lääne-Nigulas viidi minister Linnamäe arenguseltsi (LAS) majja, võõrustajaks seltsi ellukutsuja Koit Uus. Kohtumispaik polnud valitud juhuslikult– Linnamäe on viimaste aastatega arenenud nii kiiresti, et tekitab kaugemalt tulijates küsimuse, kuidas see võimalik on. Uus tegi Aasale presentatsiooni ja tutvustas oma viisaastakuplaani ning tulevikunägemusi.

„Väga vahva kiiresti arenev koht,” kiitis Aas pärast kohtumisi. „Kui on üks selline inimene, kes võtab kogukonda vedada, siis tõmbab ta enda järel kõik käima.”

Vaid mõned aastad tagasi oli Linnamäe vana koolimaja, milles LAS tegutseb, lagunenud ja räämas nagu paljud teised selletaolised üle kogu Eesti – ebavajalikuks muutunud kunagi avaliku funktsiooniga hoone.

Linnamäe vana koolimaja kordategemine oli üks Uusi viisaastakuplaani verstapostidest. Järgmise aasta aprillis kukub selle viisaastakuplaani tähtaeg. Linnamäe inimesed ootavad, kes huvi, kes väikese värinaga, mis pärast seda edasi saab – kas Uus jätab Linnamäe omapäi edasi toimima, nagu ta plaani välja kuulutamisel lubas?

Uusi sõnul sündis viisaastakuplaan tänu sellele, et asjad olid Linnamäel väga nutused.
„Uues suures vallas jäi kogukond ilma administratiivse suutlikkuseta. Minu plaan oli selline, et ma tagan selle suutlikkuse ning panustan sellesse oma kogemuste ja rahaga,” selgitas Uus. „Tegelikult on kogemused tähtsamad kui raha.”

Kogemused ja teadmised ning vajadus maailma natukenegi paremaks kohaks muuta Uusi ihu ja hingega kodukanti tagasi tõidki. Ambitsioonikus oli viinud ta aastateks pealinna, kus ta tiirles ärimehena kõrgel orbiidil. Ühel hetkel käis mingi krõks.

Uus meenutas aega, kui ta sai 2014. aastal 60. „Mõtlesin, et mis mõtet on mul raha teenida, kui sured ära ega jõua seda nautida. Kõige suurem oht on ju stress. Ma tegin otsuse, et lõpetan ära kõik tegevused, mida ma enam ei kaifi, ja lahkun sellistest kohtadest, kus midagi sellest ei muutu, kui just mina seal ei käi. Ma tulin ära kaubandus-tööstuskoja juhatusest, kus ma olin 20 aastat, ja loobusin riigifirmade nõukogudes istumisest – EAS, Tallinna Sadam –, sest see ei olnud põnev. Ma sain 60aastaselt aru, kui defitsiitne ressurss on alles jäänud aeg ja energia.”

Parajasti oli käimas haldusreformi ettevalmistamine. Uus otsustas oma vabanenud aja ja energia suunata selgitamisele, et Läänemaa jaoks on parim maakonnasuurune vald. „Minu nägemus oli, et bürokraatia peaks koonduma Haapsallu, aga administratiivne suutlikkus tuleks anda kogukondadele, kus kõik tunnevad üksteist ja teavad kohalikke vajadusi. Nagu vanasti Oru vald – väljakujunenud keskus oma kooli ja kultuurimajaga ning selle ümber 14–15 küla,” selgitas Uus.

Tema unistus ei täitunud. Kogukonna mõiste läks haldusreformi tulemusena tema sõnul lootusetult kaotsi. Uusil oli valida – kas lasta asjadel omasoodu minna või võtta midagi ette. Linnamäe oli „tema koht” ja talle ei andnud rahu, et Lääne-Nigula vallavalitsuse eelarvest jagus Linnamäele investeeringuid vaid näpuotsaga.

„Kogukond on siin tugev ning head ideed ja tahtmine neid teoks teha, aga põhitöö kõrvalt seda ei jõua. On vaja inimesi, kes ideede teostamisega kaheksast viieni tegelevad. Selle asja nimi ongi administratiivne suutlikkus, millest väiksemad kogukonnad pärast haldusreformi ilma jäid,” selgitas Uus.

Olles EASi nõukogus töötades näinud, kuidas omavalitsuste endi aktiivsus on tihti kogu edu võti, otsustas ta käised üles käärida. Nii sündiski projekt, mida Uus ise nimetab oma viisaastakuplaaniks ja mille ellu iimiseks asutas ta Linnamäe arenguseltsi.
Praegu on LASi palgal kolm inimest: juhataja Elle Ljubomirov, projektijuht Eve Tamm-Hinno ja ehitusinsener Meelis Nukki. Esimesed kaks aastat vedas LASi Kadi Paaliste, kes on praegu emapuhkusel.

„Ja kõik toimib!” on Uus rahul. LASi meeskonnast räägib Uus tõelise rõõmu ja uhkusega.
Pool aastat enne viisaastaku tähtaja kukkumist on Uusi koostatud „tuduulistist” (ingl. k to do list – kohustuste nimekiri – toim.) ära tehtud märkimisväärne osa.

„Ma ei mõelnud seda ise välja. Ma võtsin ette endise Oru valla viimase arengukava,” meenutas Uus.

Tal on siiani alles e-kiri pealkirjaga „tuduulist”, mille ta saatis 2016. aasta 6. mail Oru kooli direktorile Andres Kampmannile ning Keedikast pärit vallaametnikele Varje ja Kadi Paalistele.

Enamik nimekirjast on tehtud, mõni veidi teisiti, kui esialgu mõeldud, ja osa asju on jätkuvalt töös nagu näiteks mõjuagentide personalipank. Muidugi pole mõjuagentide all mõeldud spioone, vaid inimesi, kes praegu ehk enam Linnamäel ei ela, kuid saavad ja tahavad oma teadmiste ja tutvustega kasulikud olla.

Märtsis 2018 avas uksed Oru vana koolimaja, millest sai arenguseltsi pesapaik. Seal on söögikoht, ilusalong ning suur ja väike saal.

Üks nõuanne, mille Uus LASi töötajatele kohe alguses kaasa andis, oli: ärge hoidke ennast tagasi! Hakkame lihtsalt minema ja kui jõuame järgmise nurgani, siis vaatame, kuidas edasi minna.

Nii mõnegi projekti puhul imestasid tegijad isegi, kui esialgu kahtlusevärinaga tehtud toetusetaotlus jah-vastuse sai ja korraga olidki asjad käimas.

„See hoog on ise inertsist inimesi nii palju edasi tõmmanud, et spordiklubi eestvedamisel ja rahalise osalusega sai Linnamäe ju jalgpalliväljaku!” tõi Uus näite. Jalgpalliväljakule saadi rahaline toetus Kodukant Läänemaa Leaderi programmist, riigikogu katuserahast ja Lääne-Nigula vallavalitsuselt.

Väljak tõstis tänavu suvel Linnamäe kogu Eesti jalgpalliüldsuse teadvusse – Nõmme Kalju tõi oma poisid ja tüdrukud sel suvel laagrisse just Linnamäele, kiites nii väljakuid kui ka kogu eluolu.

Selle inertsi ja kohati jonnaka järjepidevusega ehitati tänavu Linnamäele ka üürimaja ning renoveeriti osa vanast töökodade kompleksist, kus praegu tegutseb õmblustsehh, ilusalong, maamõõtja ja teede projekteerija büroo, muud kontori- ja ka puhkeruumid. Uusi sooviks on aga korda teha kogu kompleks, et sellest saaks ettevõtluskeskus.
„See on puhas regionaalpoliitika – töökohad!” selgitas ta.

Uus märkis, et kõrvaltvaataja jaoks võib ju kõlama jääda see, et tuli üks rikas ärimees ja paneb aga igasse projekti oma raha sisse – mis nii viga! „Asi ei ole ju rahas. See ei ole kõige tähtsam. Raha ei ole maailmast otsas, seda on võimalik alati leida. Põhiline on ättitjuud (attitude – hoiak, suhtumine ingl. k – toim.) – mitte oodata, mida sulle antakse, vaid ise pingutada ja tegutseda,” selgitas Uus oma filosoofiat.

Uus pole kunagi tahtnud mahutada ennast olemasoleva raha raamidesse, et kaaluda, mida selle summaga teha saab. „Ma vaatan maailma nii, et mis on see maksimum, mida mina saan ära teha. Sealt edasi – mis on need asjad, mida võiks kõike teha, et Linnamäe elukeskkonda parandada? Ja siis hakkad selle jaoks võimalusi ja vahendeid otsima. See valem kehtib täpselt ühte moodi nii era- kui ka avalikus sektoris. Inimene ju ka ei kogu maja ostmiseks eluaeg raha ja ostab siis sama soojaga endale kohe puusärgi ka ära,” seletas Uus.

Linnamäel on palju neid, kes tahavad teada, mis saab edasi pärast seda, kui Uusi viisaastakuplaan läbi saab.
„Ma ei ole lubanud midagi, aga mul on olemas plaan aastateks 2021–2023,” teatas Uus.

Selle sisu ta avalikkuse ette veel tuua ei taha. Eesmärgid on jaotatud kolme gruppi: need, mida saab ellu viia ainult koostöös riigiga, teisi saab teha koos kohaliku omavalitsusega ja kolmandad, millega saab LAS ise hakkama.

Oma järge ootab Oru vana vallamaja, mis asub samuti vana koolimaja ja Maali üürimaja naabruses. Aga samuti Oru hooldekodu, mis peaks saama tänapäevasema sisu ja vormi. Oru kultuurisaal uue vallamaja ja koolimaja vahele kerkib samuti praegu mühinal.

Kolm aastat pärast viisaastaku lõppu saan ma seitsmekümneseks. Selleks ajaks on Linnamäe asja aetud kaheksa aastat ja ma olen veendunud, et siis kogukond seda hoogu enam naljalt maha käia ei lase, sest nad on harjunud, et asjad liiguvad ja lähevad paremaks,” on Uus kindel.

Koit Uus ärgitusel loodud Oru topoteegis on praegu ligi 6000 fotot ja videot.

Koit Uus

Sündinud 11. veebruaril 1954 Linnamäel.

Ettevõtja, kelle algatusel kolis Taebla kutsekool Uuemõisa ja sündis Haapsalu kutsehariduskeskus.

Haapsalu raudtee taastamise suurim taustajõud, kelle ettevõttele kuulub vana raudteetamm, mille eest hüvitise saamiseks käib praegu majandusministeeriumiga kohut.

Koit Uusile kuulub Haapsalu uksetehas ja veel terve rida Läänemaa ettevõtteid ning kinnisvara Tallinnas ja mujal Eestis