Projektid

Raideri soetamine

2019. a taotles ning ka sai MTÜ Linnamäe Arenguselts KKLM LEADER programmimeetmest toetust raideri (mitme funktsiooniga muruniiduk) soetamiseks. Projekti põhieesmärk on koostöös teiste kogukonna seltside ja küladega parendada Oru piirkonna heakorda ning seeläbi tõsta siinse elukeskkonna kvaliteeti.

Näiteks toeostatakse nüüd koostöös MTÜ-ga Oru Spordiklubi ühiselt avalikus kasutuses oleva staadioni hooldust, lisaks Linnamäe pargi niitmist. Samuti on võimalik niitmisteenust osutada teistele külaseltsidele.

LEADER programmist saadi raideri ostuks toetust 10 467 eurot, millele lisandus omaosalus.