Projektid

Infokast Oru kandi teated

2023.a soetati MTÜ Linnamäe Arenguseltsi (LAS) ja kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projektitoetusega Linnamäe COOP kaupluse seinale
Oru piirkonna külade (Auaste, Ingküla, Jalukse, Keedika, Kärbla, Linnamäe, Mõiskaüla, Niibi, Oru, Salajõe, Saunja, Soolu, Seljaküla, Uugla, Vedra) kuulutuste tarbeks infokast. 


Infokasti haldab: MTÜ Linnamäe Arenguselts (eve@las.ee)

Infokasti loomisele aitasid kaasa Haapsalu COOP juhtkond, Linnamäe kaupluse pere ning infokastivalmistaja Jaa-Disain!

Täpsem info on SIIN.

Oru kandi külade infotahvlid

2022. aastal valmisid Kohaliku omaalgatuse programmi (toetus 2160.- eurot), Linnamäe Arenguseltsi ja Salajõe, Vedra ning Keedika külaseltside koostöös kolme küla koduloolised infotahvlid. Infotahvlid võimaldavad Oru kandi külade virtuaalsesse kodulooalbumisse Oru topoteek kogutud materjale ka avalikus ruumis esitleda, muutes selle väärt info veel paremini kättesaadavaks.

Lavapoodiumite soetamine kogukonna kultuuritegevuste läbiviimiseks

2021. a soetati Linnamäe Arenguseltsile Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil projekti ” Lavapoodiumite soetamine kogukonna kultuuritegevuste läbiviimiseks” raames kuus omavahel kokku klapitavat ja jalgadega lavapoodiumit suurusega 1 x 2 m. Poodiumid leidsid kohe kasutust sama aasta juulikuus toimunud Oru kogukonna traditsioonilisel muusikaüritusel “Linnamäe kontsertide päev”.

Kui mõni Oru piirkonna küla soovib poodiume oma ürituste tarbeks rentida, palume
pöörduda e-kirja teel las@las.ee

Cateringilauad Linnamäe Arenguseltsile

2020. a viidi Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse abil ellu
projekt ” Cateringilauad Linnamäe Arenguseltsile”, mille raames osteti 12 ümmargust kergesti transporditavat pukklauda koos laudlinadega.

Projekti eesmärgiks on tõsta Linnamäe Arenguseltsi poolt korraldatavate ürituste kvaliteeti ja nii on pukk-lauad on leidnud tihedat kasutamist mitmetel kohaliku tähtsusega pidulikel üritustel.

Piirkonna küladel ja seltsidel võimalik pukk-laudu oma ürituste läbiviimise raames rentida ja kasutada, kirjutades meiliaadressil las@las.ee.

Raideri soetamine

2019. a taotles ning ka sai MTÜ Linnamäe Arenguselts KKLM LEADER programmimeetmest toetust raideri (mitme funktsiooniga muruniiduk) soetamiseks. Projekti põhieesmärk on koostöös teiste kogukonna seltside ja küladega parendada Oru piirkonna heakorda ning seeläbi tõsta siinse elukeskkonna kvaliteeti.

Näiteks toeostatakse nüüd koostöös MTÜ-ga Oru Spordiklubi ühiselt avalikus kasutuses oleva staadioni hooldust, lisaks Linnamäe pargi niitmist. Samuti on võimalik niitmisteenust osutada teistele külaseltsidele.

LEADER programmist saadi raideri ostuks toetust 10 467 eurot, millele lisandus omaosalus.

Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas

Maakondlik arendusorganisatsioon SA Läänemaa edastas 11. novembril otsuse Linnamäe Arenguseltsi poolt esitatud projekti “Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas” jaoks Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse (1239.-) saamiseks.

Projekti tegevustena oli planeeritud Oru kandi külade ümarlauad ning kogemuskoolitused, Raplamaa külade tegevusi tutvustav inspireeriv ringreis ja kahel korral piirkonna infolehe väljaandmine.

Sügis-talvisel perioodil toimuski kaks ümarlauda, kus huvilised said end kurssi viia kohaliku elu arengutega, infot vahetada, tutvuda uute inimestega. Kogemuskoolitustel osalejatele jagati teadmisi Piirsalu ja Ridala külaliikumisega pikaaegselt tegutsenud sädeinimeste kogemustepagasist.

Aasta lõpus ilmus esimene infoleht. Materjalide kogumise käigus sai paremini tundma õppida kogukonnaliikmete tegevusalasid ning hobisid. Selgus, et teinekord võib sobiva teenusepakkuja või hobikaaslase leida näiteks siitsamast naaberkülastki. Kogu info on nüüd kogukonnaliikmetele kasutamiseks kättesaadav nii paberkandjal kui veebiversioonis.

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu tuli projekti läbiviimise tähtaega pikendada ning Raplamaa ringreis asendada tegevusega, mis ei nõua inimestevahelist kontakti. Regiost sai tellitud Oru piirkonna seinakaart, mida saab mobiilselt kaasa võtta külade koosolekutele, kasutada piirkonna ümarlaudadel jne.

Teise infolehe ilmumise ajaks oli olukord juba leevenenud, külade kontaktisikud jagasid lehed küladesse juunikuus.

Infolehed on leitavad SIIT

Vana meierei ja kütusemahutite aluse lammutamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas ringmajanduse programmist kokku ligi 28 000 euroga Linnamäe Arenguseltsi kahte projekti, millega lammutati Haapsalupoolse sissesõidutee ääres pikka aega pinnuks silmas olnud lagunev meiereihoone ning Reinu tee ääres asuvad kolhoosiaegsed kütusemahutid.

Ringmajanduse programm toetab maastikupilti kahjustavate lagunenud ning kasutusest välja langenud põllumajandus- ja tööstusehitise lammutamist, sellest tekkinud jäätmete käitlemist,  sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist, maa-ala koristamist.

Kütusemahutite lammutamiseks saime 13,7 tuhat eurot ja meierei lammutamiseks 14 tuhat eurot. Lammutamine läks kokku maksma ligi 31 000 eurot.

Toetusotsus saabus 2018. aasta detsembri lõpus, tööd teostati 2019. aasta mais.