Projektid

Raideri soetamine

2019. a taotles ning ka sai MTÜ Linnamäe Arenguselts KKLM LEADER programmimeetmest toetust raideri (mitme funktsiooniga muruniiduk) soetamiseks. Projekti põhieesmärk on koostöös teiste kogukonna seltside ja küladega parendada Oru piirkonna heakorda ning seeläbi tõsta siinse elukeskkonna kvaliteeti.

Näiteks toeostatakse nüüd koostöös MTÜ-ga Oru Spordiklubi ühiselt avalikus kasutuses oleva staadioni hooldust, lisaks Linnamäe pargi niitmist. Samuti on võimalik niitmisteenust osutada teistele külaseltsidele.

LEADER programmist saadi raideri ostuks toetust 10 467 eurot, millele lisandus omaosalus.

Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas

Maakondlik arendusorganisatsioon SA Läänemaa edastas 11. novembril otsuse Linnamäe Arenguseltsi poolt esitatud projekti “Tõhusam koostöö ja ühistegevus Oru piirkonnas” jaoks Kohaliku omaalgatuse programmi toetuse (1239.-) saamiseks:

“Taotlusvooru eelarvelised vahendid võimaldavad rahuldada maakonna pingerea kolme esimest taotlust. Linnamäe Arenguseltsi taotlus kuulub rahuldamisele, kuna sai vastavalt hindamismetoodikale hindamiskriteeriumite alusel taotluse koondhindeks 9,35 ning asub pingereas kohal nr. 1.”

Projekti tegevustena oli planeeritud Oru kandi külade ümarlauad ning kogemuskoolitused, Raplamaa külade tegevusi tutvustav inspireeriv ringreis ja kahel korral piirkonna infolehe väljaandmine.

Sügis-talvisel perioodil toimuski kaks ümarlauda, kus huvilised said end kurssi viia kohaliku elu arengutega, infot vahetada, tutvuda uute inimestega. Kogemuskoolitustel osalejatele jagati teadmisi Piirsalu ja Ridala külaliikumisega pikaaegselt tegutsenud sädeinimeste kogemustepagasist.

Aasta lõpus ilmus esimene infoleht. Materjalide kogumise käigus sai paremini tundma õppida kogukonnaliikmete tegevusalasid ning hobisid. Selgus, et teinekord võib sobiva teenusepakkuja või hobikaaslase leida näiteks siitsamast naaberkülastki. Kogu info on nüüd kogukonnaliikmetele kasutamiseks kättesaadav nii paberkandjal kui veebiversioonis.

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu tuli projekti läbiviimise tähtaega pikendada ning Raplamaa ringreis asendada tegevusega, mis ei nõua inimestevahelist kontakti. Regiost sai tellitud Oru piirkonna seinakaart, mida saab mobiilselt kaasa võtta külade koosolekutele, kasutada piirkonna ümarlaudadel jne.

Teise infolehe ilmumise ajaks oli olukord juba leevenenud, külade kontaktisikud jagasid lehed küladesse juunikuus.

Infolehed on leitavad SIIT

Vana meierei ja kütusemahutite aluse lammutamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas ringmajanduse programmist kokku ligi 28 000 euroga Linnamäe Arenguseltsi kahte projekti, millega lammutati Haapsalupoolse sissesõidutee ääres pikka aega pinnuks silmas olnud lagunev meiereihoone ning Reinu tee ääres asuvad kolhoosiaegsed kütusemahutid.

Ringmajanduse programm toetab maastikupilti kahjustavate lagunenud ning kasutusest välja langenud põllumajandus- ja tööstusehitise lammutamist, sellest tekkinud jäätmete käitlemist,  sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist, maa-ala koristamist.

Kütusemahutite lammutamiseks saime 13,7 tuhat eurot ja meierei lammutamiseks 14 tuhat eurot. Lammutamine läks kokku maksma ligi 31 000 eurot.

Toetusotsus saabus 2018. aasta detsembri lõpus, tööd teostati 2019. aasta mais.