Linnamäe Noortekeskuse noorsootöötaja konkursist

Lääne-Nigula valla Noortekeskus võtab konkursi korras tööle

NOORSOOTÖÖTAJA AVATAVASSE LINNAMÄE NOORTEKESKUSESSE

Töö kirjeldus:

 • Noorsootöötaja ülesandeks on vahetu töö noortega Linnamäe noortekeskuse avatud osas: võtmetegevuseks noortega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine.
 • Noorteürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • Noorte arendamine läbi mitteformaalse õppe ja nende arenguks sobivate tingimuste ja keskkonna loomine.
 • Noortele suunatud programmide, projektide planeerimine ja elluviimine: valmisolek projektide kirjutamiseks nii kohalikele-, riiklikele, kui ka rahvusvahelistele programmidele.
 • Noorte kaasamine erinevate tegevuste kavandamisse ja koostööle suunamine.

Kandidaadilt ootame:

 • Kõrgharidust või selle omandamist noorsootöö, sotsiaaltöö, rekreatsioonikorralduse eriala, kultuuri või haridusteaduste valdkonnas või omistatud noorsootöötaja kutset
 • Noorsootöö valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist ning nende rakendamise oskust
 • Loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust
 • Algatus- ja analüüsivõimet
 • Suhtlemis- ja väljendusoskust, oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskust efektiivselt kasutada tööaega.
 • Valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel
 • Valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes Lääne-Nigula valla noortekeskusetes
 • Arvuti kasutamise oskust

Kasuks tuleb:

Varasem töökogemus noortega

Võõrkeelte oskus

Noorsootöötaja 4. taseme kutse osakutse

Esmaabi koolituse tunnistus

Tööle asumise aeg: kokkuleppel, september.

Tööaeg: täistööaeg, palgatöötaja

Kandideerimise tähtaeg:

CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata aadressil risti.noortekas@laanenigula.ee hiljemalt 7. augustiks 2017.