Linnamäe Lasteaed otsib töötajaid!

Linnamäe Lasteaed otsib oma väikesesse kollektiivi kahte töötajat

Põhikohaga lasteaiaõpetajat koormusega 1,0 ametikohta. Kui oled loov, avatud ja valmis meeskonnatööks, siis saada avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia e-postile
linnamae.lasteaed@laanenigula.ee hiljemalt 13.08.2017.
Tööle asumise aeg on alates 01.09.2017. a.

Lasteaiaõpetajat koormusega 1,0 ametikohta lapsehoolduspuhkuse ajaks. Kui sulle sobib ajutine töö, siis saada avaldus, CV ja haridust tõendava dokumendi koopia e-postile linnamae.lasteaed@laanenigula.ee hiljemalt 13.08.2017. Tööleasumise aeg on alates 01.09.2017. a.

Lisaküsimustele vastab direktor telefonil +372 5666 7857. Paberkandjal dokumendid saata aadressil: Linnamäe Lasteaed, Kooli tee 10, Lääne-Nigula vald, 91001 Lääne maakond.

Linnamäe Noortekeskuse noorsootöötaja konkursist

Lääne-Nigula valla Noortekeskus võtab konkursi korras tööle

NOORSOOTÖÖTAJA AVATAVASSE LINNAMÄE NOORTEKESKUSESSE

Töö kirjeldus:

 • Noorsootöötaja ülesandeks on vahetu töö noortega Linnamäe noortekeskuse avatud osas: võtmetegevuseks noortega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine.
 • Noorteürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • Noorte arendamine läbi mitteformaalse õppe ja nende arenguks sobivate tingimuste ja keskkonna loomine.
 • Noortele suunatud programmide, projektide planeerimine ja elluviimine: valmisolek projektide kirjutamiseks nii kohalikele-, riiklikele, kui ka rahvusvahelistele programmidele.
 • Noorte kaasamine erinevate tegevuste kavandamisse ja koostööle suunamine.

Kandidaadilt ootame:

 • Kõrgharidust või selle omandamist noorsootöö, sotsiaaltöö, rekreatsioonikorralduse eriala, kultuuri või haridusteaduste valdkonnas või omistatud noorsootöötaja kutset
 • Noorsootöö valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist ning nende rakendamise oskust
 • Loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust
 • Algatus- ja analüüsivõimet
 • Suhtlemis- ja väljendusoskust, oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskust efektiivselt kasutada tööaega.
 • Valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel
 • Valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes Lääne-Nigula valla noortekeskusetes
 • Arvuti kasutamise oskust

Kasuks tuleb:

Varasem töökogemus noortega

Võõrkeelte oskus

Noorsootöötaja 4. taseme kutse osakutse

Esmaabi koolituse tunnistus

Tööle asumise aeg: kokkuleppel, september.

Tööaeg: täistööaeg, palgatöötaja

Kandideerimise tähtaeg:

CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata aadressil risti.noortekas@laanenigula.ee hiljemalt 7. augustiks 2017.