Kodulähedane töökoht!

Lääne-Nigula Vallavalitsus võtab tööle halduri

Halduri tööülesanded on järgmised:

1. Valla halduses olevates hoonetes koristustööde korraldamine ja koristajate töö kontrollimine;
2. Valla halduses olevate hoonete välise hoolduse korraldamine suvel ja talvel, koristajate ja teenuse osutajate töö kontrollimine;
3. Ahiküte hoonetes kütjate töö korraldamine ja kütte (puud) hankimine;
4. Koristustarvete, hügieenitarvete jm vahendite hankimine;
5. Töötervishoiu nõuete jälgimine ja vastavate tegevuste elluviimine töökeskkonna kavast tulenevalt (koostöös haldusjuhi ja asutuse juhiga);
6. Köökide tegevuse korraldamine, toiduainete hankimine ja lao pidamine, toetuste üle arvestuse pidamine ning köögipersonali juhtimine;
7. Haldusjuhi töövaldkonnas hangete korraldamine (hankedokumentide koostamine, hankemenetluse läbiviimine sh. riigi hangete registris) oma ülesannete täitmiseks.

Halduril peab olema vähemalt B kategooria auto juhtimise õigus ja ta peab oskama arvutit kasutada heal tasemel (Excel, Word, Outlook, Power Point). Haldur omab teadmisi eelarve koostamisest, kinnisvara korrashoiust ja oskab lugeda seaduseid.

Kasuks tuleb kõrgharidus ja varasem kogemus hangete korraldamisel.

Kui sul on tahtmine ja soov panustada Lääne-Nigula valla arengusse ning töötada uues arenevas kinnisvara halduse üksuses, siis ootame sinu sooviavaldust ja motivatsioonikirja hiljemalt 28.08.2017 e-postiga vv@laanenigula.ee.
Küsimuste korral saab infot: Taivo Kaus, telefon 512 7342, e-post taivo.kaus@laanenigula.ee

Ranitsatoetusest.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust ehk ranitsatoetust makstakse 1. klassi astujale ühekordselt 200 eurot.

Toetuse saamise eelduseks on, et laps on rahvastikregistri andmete järgi Lääne-Nigula valla elanik.

Lapsevanem toetuse saamiseks avaldust esitama ei pea.

Lääne-Nigula valla koolid korraldavad vajalike andmete kogumise 1. klassi lapsevanematelt ja edastavad need vallavalitsusele.

Kooli poolt esitatud andmete alusel laekub toetus ühe lapsevanema pangakontole.

Kui laps asub 1. klassi õppima mujal kui Lääne-Nigula valla koolis, esitab lapsevanem avalduse toetuse saamiseks vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks, aadressil vv@laanenigula.ee

Ilusat koolitee algust!

Läki teeristi poodi!

Meenutuseks varasematest artiklitest, et juba enne 1917. aastat oli Linnamäe teeristi ehitatud ettevõtja Esserma poolt kauplusehoone, mille ta hiljem müüs kaupmees Eltsele – see haavapalkidest “Haavanoti” maja. Kui Elts sai kodanliku Eesti valitsuse ajal asundusest talumaad, kolis ta koos oma majaga Linnamäe teeristist ära ja praeguse kauplusehoone ehitamist alustas Herman Sheffers.

Loe edasi: Läki teeristi poodi!