Linnamäe noortekeskus

Alates tänasest on Linnamäe noortekeskuses tööl noorsootöötaja Triin Heilu. Noortekeskus saab oma ruumid renoveeritavasse Linnamäe tegevus- ja teenuskeskusesse, kuid seni tegutseb Oru teeninduspunkti esimesel korrusel, seal kus varem oli postkontor.

Triinu eesmärgiks on luua Linnamäe noortekeskusest koht, kuhu noored tahaksid tulla ning kus neil oleks mõnus olla. Tema arvates on oluline, et noorsootöötaja toetab noorte initsiatiivi, mitte ei tee asju nende eest ära. Triin peab oluliseks, et igal noorel on noortekeskuses sõnaõigus ning tema arvamust võetakse kuulda ning arvestatakse sellega.

Töö uues majas peaks lahti minema märtsikuust, kuid kasutame sinnamaani võimalikult hästi ära neid ressursse, mis meil täna on.

Soovime Triinule edu uues ametis!