Linnamäe Noortekeskuse noorsootöötaja konkursist

Lääne-Nigula valla Noortekeskus võtab konkursi korras tööle

NOORSOOTÖÖTAJA AVATAVASSE LINNAMÄE NOORTEKESKUSESSE

Töö kirjeldus:

 • Noorsootöötaja ülesandeks on vahetu töö noortega Linnamäe noortekeskuse avatud osas: võtmetegevuseks noortega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine.
 • Noorteürituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • Noorte arendamine läbi mitteformaalse õppe ja nende arenguks sobivate tingimuste ja keskkonna loomine.
 • Noortele suunatud programmide, projektide planeerimine ja elluviimine: valmisolek projektide kirjutamiseks nii kohalikele-, riiklikele, kui ka rahvusvahelistele programmidele.
 • Noorte kaasamine erinevate tegevuste kavandamisse ja koostööle suunamine.

Kandidaadilt ootame:

 • Kõrgharidust või selle omandamist noorsootöö, sotsiaaltöö, rekreatsioonikorralduse eriala, kultuuri või haridusteaduste valdkonnas või omistatud noorsootöötaja kutset
 • Noorsootöö valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist ning nende rakendamise oskust
 • Loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust
 • Algatus- ja analüüsivõimet
 • Suhtlemis- ja väljendusoskust, oskust oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskust efektiivselt kasutada tööaega.
 • Valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja vajadusel nädalavahetustel
 • Valmisolekut vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes Lääne-Nigula valla noortekeskusetes
 • Arvuti kasutamise oskust

Kasuks tuleb:

Varasem töökogemus noortega

Võõrkeelte oskus

Noorsootöötaja 4. taseme kutse osakutse

Esmaabi koolituse tunnistus

Tööle asumise aeg: kokkuleppel, september.

Tööaeg: täistööaeg, palgatöötaja

Kandideerimise tähtaeg:

CV, avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia palume saata aadressil risti.noortekas@laanenigula.ee hiljemalt 7. augustiks 2017.

Sel nädalal liigume Linnamäe vana kõrtsi juurest üle tee – Sheffersi maja juurde

Kõrtsmik Jaan Nurk ehitas kõrtsist üle tee  kuusepalkidest elumaja ( rahva seas kutsuti “Kuusenoti”) ja hakkas seal pidama kauplust. Sel saja aasta tagusel, 1917. aasta Leenamäe plaanil on kauplusemaja (nr. 6) täitsa olemas.

Loe edasi: Sel nädalal liigume Linnamäe vana kõrtsi juurest üle tee – Sheffersi maja juurde

Kalev Jaago ettekandest laupäevasel ajalookonverentsil…

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid XXIV ajalookonverents toimus laupäeval, 1. juulil Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis. Kalev Jaago (Rahvusarhiiv) poolt esitatud ettekande eesmärgiks oli tutvustada Linnamäe ajalugu käsitlevate vanemate arhiiviallikate väljaselgitamistöö esimesi tulemusi.

Loe edasi: Kalev Jaago ettekandest laupäevasel ajalookonverentsil…