𝐇𝐚𝐫𝐢𝐝𝐮𝐬𝐬𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐨𝐭𝐥𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐬

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks.

Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed.

Stipendiumit saab taotleda:

• üldhariduskooli õpilane,

• kutseõppe õpilane,

• bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane, kes on eelmise aasta lõpu seisuga rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik.

Loe edasi: 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐝𝐮𝐬𝐬𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐨𝐭𝐥𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐬

120 aastat Oru raamatukogu

19. sajandi lõpul jõudis ka Läänemaale rahvusliku liikumise tõusulaine – elavnes kultuurielu, küladesse toodi järjest rohkem raamatuid ja ajalehti.

Kõik see toimus aga väga visalt, sest mõisnikud olid seisukohal, et raamat on uks, mille kaudu talupoeg tungib sakste tuppa ning see uks tuleb sulgeda. Talupojale peeti sobivaks vaid vaimulikku kirjandust.

Oru vallas sai esimese ajalehena tuntumaks 1881. aastal asutatud “Olevik”, mille aastakäike säilitas Vedra koolmeister Mihkel Albert.

Tasapisi hakkas aga ka mõisate omanike hulka siginema selliseid, kelle tegevus muutus põlisaadlikest mõisnikele otse väljakutsuvaks!

Loe edasi: 120 aastat Oru raamatukogu