Suurjäätmete ja ohtlike jäätmete kogumisring 29. ja 30. juuni 2024

Allikas: Lääne-Nigula valla KODULEHT.

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab jäätmete veoringi suurjäätmete  ja ohtlike jäätmete kogumiseks. Lääne-Nigula vallas elavatele eraisikutele mõeldud teenus on tasuta!

Suurjäätmete ja ohtlike jäätmete äravedu toimub alljärgnevates asukohtades vastavatel kuupäevadel ja kellaaegadel:

KAART! Täpsemad asukohad! Palun tutvuge vajadusel kaardi andmetega enne kohale minemist. Kaarti saab suuremaks suumida, siis on täpsed asukohad paremini teada.

LINKhttps://kaart.delfi.ee?bookmark=35aaa0247f000acaf19f7300f5fb8ca0

NB! OHTLIKUID JÄÄTMEID mitte ette ladustada, vaid anda üle täpselt kellaaja järgi, et vältida lekkeid ja reostust.

NB! Palume tuua SUURJÄÄTMED ettenähtud kellaajast varasemalt kohale, et vältida ummikut ja viivitust. Näiteks saab ladustada ette ühte hunnikusse, kui ohtlikud jäätmed on üle antud.

NB! Kui kuupäevad ja kellaajad on üle läinud, siis enam mitte ladustada jäätmeid ülalnimetatud asukohtades. Sellised ringid toimuvad edaspidi iga aasta ja järgmine võimalus avaneb aasta pärast. Suurjäätmete vedu saab eraisik aasta läbi tellida ka Keskkonnateenuste poolt vastavalt hinnakirjale.

Suurjäätmete hulka kuuluvad:

 • vanamööbel – diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid;
 • sanitaartehnika – vannid, kraanikausid, wc-potid, kraanid, segistid;
 • spordivahendid, jalgrattad, lapsevankrid, katkised suusad ja kelgud;
 • ja muud suuremõõtmelised jäätmed, mis ei mahu oma mõõtmete tõttu olmejäätmete konteinerisse ja ei ole tootjavastutusega hõlmatud.

Ohtlike jäätmete hulka kuuluvad:

 • ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid;
 • akud ja patareid, sh pliiakud;
 • vanad ravimid;
 • värvide, lakkide liimide ja lahustite jäägid;
 • õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained;
 • absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms;
 • õlifiltrid ja antifriisi jäägid;
 • nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt);
 • aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid;
 • kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid);
 • ohtlikke aineid sisaldavad pesuained;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid);
 • ohtlikke aineid sisaldavad elektri- ja elektroonikaseadmed, sh e-sigaretid.

NB! Mitte tuua:

 • segaolmeprügi ja pakendeid;
 • vanarehve;
 • eterniiti jm ehitusjäätmeid.

Küsimuste korral võtke ühendust: Remi Treier, remi.treier@laanenigula.ee, tel. 535 02 844