Oru osavallavanema kohusetäitja

Oru osavalla uue juhi ametisse määramiseni
on ametikoha kohusetäitjaks Nõva osavallavanem Aivi Heinleht.

Kontaktelefonid 4724672, 5299364
Meiliaadress: aivi.heinleht@laanenigula.ee.