Lääne-Nigula vald jagas tunnustust

Lääne Elu, fotod: Kaire Reiljan

Lääne-Nigula vald tähistas Eesti vabariigi aastapäeva reede õhtul kontsert-aktusega Oru kultuurisaalis, kus anti üle valla teenetemärgid, kuulutati välja aukodaniku tiitli saajad ja valdkondade aasta teod.

Oru kandist said märgatud ja tunnustatud:

Ilmar Aasna – pikaajalise ja pühendunud töö eest sotsiaalvaldkonnas

Riina Lumeste – pikaajalise ja pühendunud töö eest Linnamäe lasteaia õpetajana

Marko Valker – tänuväärse tegevuse eest Silma Õpikojas loodushariduse valdkonnas

Tänati Aasta Isa Ülo Loorensit

Lääne-Nigula valla aasta teo tunnustuse pälvis Oru OTT ja Oskuste OTT.

Muusikalisi vahepalasid pakkusid Tšellopoisid ja sõbrad

Foto: Eduard Laur

Pikemat kokkuvõtet vaata Lääne Elust – https://online.le.ee/2024/02/23/galerii-laane-nigula-vald-andis-ule-valla-aumargid/

Ilusat pidupäeva!