Läänemaa noorsootöötajad kohtusid Linnamäel, LASi majas

13.märtsil kohtusid 22 Läänemaa noorsootöötajat, Linnamäe Arenguseltsi majas, et ühiselt noorsootöötajate võrgustiku tugevdamiseks eesmärke seada.

Läänemaa noorsootöötajad tõid ühiselt välja soovi, et võrgustikust kujuneks koostööaldis ja aktiivsete liikmetega ettevõtmine. Võrgustik peab olema kindla struktuuri ja eestvedajatega. Samuti tuleb seada kindlad eesmärgid ja kooskäimine peab olema regulaarne. Oluliseks pidasid osalejad, et loodav ettevõtmine peaks ennekõike olema neid arendav, kaasav ning lihtsa ja kerge suhtlemist soodustava õhkkonnaga.

Toodi välja ka mitmeid ühiseid tegevusi, mida juba õige pea ka ellu viima hakata. Näiteks õpiränded noorsootöötajatele, ühised väljasõidud noortega külastamaks teisi noortekeskusi üle Eesti, laagrid, malevad, kinoõhtud ja kindlasti taaselustada Läänemaa Noortepäevad.

Noorsootöötaja kutse väärtustamise ja taotlemise koordineerimisega tegelev Eilika Mätas, Eesti Noorsootöötajate Kogust, tutvustas kohtumise teises pooles, miks kutse taotlemine on oluline, millal kutset taotleda ning mida see annab noorsootöötajale endale.

Läänemaa noorsootöötajate võrgustiku kohtumise eesmärgiks oli taaselustada tegevus, mis enne haldusreformi, maavalitsuste aegu hästi töötas, kui seda juhtis maakonna noorsootöö spetsialist. Eestvedaja ära jäämisel hääbus ka tihedam kontakt ja laiapõhjalisem koostöö. Võrgustiku loomisel ja selle jätkusuutlikkusel on oluline, et sellesse panustatakse ja on olemas eestvedajad.

Hetkel on eestvedajateks kuueliikmeline meeskond, kes eeltööna kaardistas hetkeolukorra Läänemaal ja kutsus kokku maakonna noorsootöötajad – Piret Loorits (Linnamäe Noortekeskus), Liisa Lints (Oru kool), Reelika Ender (Haapsalu Noorte Huvikeskus), Urve Sarapik (Haapsalu Linnavalitsus), Karmen Aavik (Taebla Noortekeskus), Kaja Rüütel (SA Läänemaa)

Oli väga tore ja sisukas kohtumine.

Aitäh, kõigile osalejatele ja ühiselt edasi!

Reelika Ender, Haapsalu Noorte Huvikeskus

#läänemaanoorsootöötajad