Oru Kultuurisaal Läänemaa Veduriks!

Selle aasta Läänemaa tunnustab 2022 kategoorias “Läänemaa Vedur 2022” ei saa võitjaks olla miski muu, kui Oru Kultuurisaal – Oru kogukonna ja kogu Läänemaa uus kultuurimeka, oodates ikka ja jälle kõiki külla!

Oru Kultuurisaal on olnud tegevusteks avatud alates 2021. aasta sügisest. Iga uue asja käivitamiseks ja inimestele omaseks saamiseks kulub palju aega ja nutikust. Oru Kultuurisaalis on vaid ühe aasta jooksul toimunud väga palju eriilmelisi tegevusi, mis on rikastanud ja mitmekesistanud kogu Läänemaa kultuuripilti.

Toimunud sündmused ei ole kõnetanud ainult kohalikku kogukonda ja Läänemaa rahvast, vaid sealsetel üritustel osalevad külastajad ka kaugemalt – Tallinnast, Pärnust, Saaremaalt, Hiiumaalt. Kõige kaugem kontserdikülastaja oli koguni Jaapanist! Oru Kultuurisaalis tegutsevad rahvatantsijad, line-tantsijad, karmoškamängijad, tantsuklubi, pereklubi. Toimuvad mitmesaja osavõtjaga üle-eestilised ja maakonnaülesed konverentsid, rahvarohked mälumängu- ja peoõhtud, kontserdid, töötoad, näitused, laadad. Teatrietendustel käivad usinasti ümberkaudsete ja Läänemaa koolide ning lasteaedade lapsed. Oru Kultuurisaal teeb koostööd nii kohalike elanike kui ka ettevõtjatega, saali tegevused on saanud järjest laiemat kõlapinda, mis aitab kaasa kogu Läänemaa tuntusele.

Mida kõike Oru Kultuurisaalis on ette võetud, saad teada, lehitsedes Oru Kultuurisaali Fb-lehte.

Anna Sinagi oma hääl ja kohtume Oru Kultuurisaali järgmisel koosviibimisel!

Hääletamise tähtaeg on 31. detsember 2022 kell 23.59.

Hääletada saab väga lihtsasti SIIN:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FGscYkmopEy7lnEBlhsAyvS5kDnXE2BEnW6ixDPnM5lUMzZYQ0pXWk0zQUVLVDdOM1U5MVZEQ0pCUi4u