Salajõele ehitatakse uus veeevarustussüsteem

Turbatootja Kekkilä ei või Niibi raba põhjapoolses osas enne kaevandama hakata, kui nad pole Salajõe kandi veevarustussüsteemi välja ehitanud.

Kekkilä sai Keskkonnaametilt Niibi raba põhjapoolse osa kaevandamisloa kätte, kuid enne, kui turbatootja pole Salajõe kandi veevarustussüsteemi vastavalt Lääne-Nigula valla ja Salajõe külaseltsi poolt kokku lepitud tingimustele välja ehitanud, nad seal tegutseda ei tohi.

Veesüsteemi ehitamine kestab vähemalt paar aastat, seega enne 2024. aastat raba uues osas kaevandamist ei alustata.

Uut 130 ha suurust kaevandust Niibi rabas on Kekkilä tahtnud avada juba paarkümmend aastat.

Viis aastat tagasi andis keskkonnaamet Kekkiläle kaevandusloa juba välja, aga Lääne-Nigula vallavolikogu lükkas selle tagasi. Otsuse kohtus vaidlustanud Kekkilä jäi kaotajaks. Vald ja turbakaevanduse vastu võidelnud Salajõe külaselts said õiguse esitada Kekkiläle oma tingimused – et kaevandaja rajaks neile uued kaevud.

Paarkümmend aastat turbakaevanduse vastu võidelnud Salajõe külaselts on uue kaevandusega Niibi rabas leppinud, sest saab Kekkilä kulul puhta joogivee. Selleks tuleb turbakaevandajal puurida viis-kuus 150 meetri sügavust kaevu ja rajada veevärk, mis ühendab kaevud üheks süsteemiks – puurkaevud, torustik, pumbajaamad, pumbad ja vajadusel ka veepuhastussüsteem.

Salajõe ja selle ümbruse külade kaevuvesi muutus tasapisi joogikõlbmatuks, kui Kekkilä avas paarkümmend aastat tagasi Tui rabas uue turbakaevanduse.

Turba kaevandamine Niibi II alal

Puhta vee saavad 16 Salajõe küla ja neli Vedra küla majapidamist.

Turbatootja rajab viis-kuus 120–160 m sügavust kaevu, sest 20–40 meetri sügavusel on vesi soolane ega kõlba juua.

Projekteerimisest kasutusloa saamiseni kulub üle kolme aasta.

Enne seda, kui kaevud on valmis, ei tohi Kekkilä uuel alal turvast kaevandama hakata.

Allikas: Kekkilä-BVB Eesti kaevandusluba

Urmas Lauri, Lääne Elu