Oru kandi külade ümarlauast

Südasuvisele ümarlauale kogunesid Oru piirkonna üheksa külakogukonna esindajad – Saunjast, Kärblast, Jaluksest, Orult, Linnamäelt, Uuglast, Vedrast, Mõisakülast ja Soolust.

Linnamäe Arenguseltsi juhataja Elle Ljubomirov andis ülevaate piirkonna olulisemate objektide (hooldekodu, kergliiklustee, kultuurisaal jne.) seisust ning seejärel oli kõigil kohaletulnuil võimalus teha oma küla vajadustest lähtuvaid ettepanekuid valla arengukavasse muudatuste sisse viimiseks.

Paar tundi tihedat infovahetust ning siis suunduti Oru kultuurisaali. Vaatepilt avaldas muljet ning tehtud tööga võis igati rahule jääda.

Esimene kontsert Oru Kultuurisaalis tuleb Linnamäe kontsertide päeva raames juba sel laupäeval kell 15.00.