Linnamäe Lasteaed pakub tööd

Linnamäe Lasteaed pakub tööd lasteaiaõpetajale lapsehoolduspuhkusel viibiva õpetaja asendamiseks.

Peamisteks tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine, läbiviimine, analüüsimine ja vastavasisulise dokumentatsiooni pidamine ning osalemine meeskonnatöös.

Tööaeg E-R, 35 h nädalas.

Tööle asumise aeg 02.01.2021. a.

Kandideerimiseks palume saata:

avaldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, CV ja motivatsioonikiri aadressil linnamae.lasteaed@laanenigula.ee

kuni 13. detsembrini 2020. a.

Info telefonidel 479 5425, 5666 7857