Kasutuseta eterniidi äraveost

Lääne-Nigula vald kaardistab ära andmist ootava eterniidi koguseid ja asukohti.

Andmete kaardistamiseks on vaja eterniidi omaniku nime, täpset aadressi (talu, küla), kogust ( 1m2 = ca 15 kg) ja kontakti (e-post, telefon).

Nende andmete põhjal otsime võimalust, kuidas järgmisel aastal korraldada eterniidi äraveo ring.

Andmed saata e-posti aadressil vv@laanenigula.ee