Oru valla loomisest tänapäeva välja

Kokkuvõte on koostatud kohaliku koduloo-uurija Alfred Lumeste raamatute “Oru vald I”, Oru vald II” ja “Orult Siberisse” põhjal. Raamatud saadaval Oru Haruraamatukogus, veebiversioonina ka Oru topoteegis.

30. mail 1890. aastal kogunesid Orro, Auaste, Kedika, Ugla, Sallajõe, Saunja, Rägu ja Kerwla väikeste mõisavaldade esindajad ühiskoosolekule, kus sai otsuseks tehtud eelpool nimetet vallad ühendada ning Oru vald sai piirid, mis püsisid suuremate muutusteta valdade likvideerimiseni 1950. aastal.

Nähtavasti seetõttu, et esialgsed väikevaldade esindajate ühiskogunemised toimusid just Oru mõisavalla keskuses (Nagimäe, toona Oru-Auaste koolis), sai uus ühinenud vald nimeks Oru.

Mõned aastad hiljem (1893) valmis Linnamäel juba spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud “iseäraline kogukonnamaja” – Oru vallamaja (LASi maja kõrval) , mis tänase päevani küla vanima hoonena meie silma rõõmustab.

Rahvasuu räägib, et kui ajalooratas oli ringi ära teinud ja saabus uus, seekord väikekolhooside ühinemise aeg, tahtsid kohalikud moodustatavale suurmajandile sunniviisiliselt likvideeritud Oru valla mälestuseks panna nimeks Oru kolhoos. Paraku tolleaegsed võimukandjad rahva arvamusest suurt ei hoolinud…

Pärast Eesti taasiseseisvumist algas valdade taastamine ja 40 aastat eksisteerinud kolhoosiaegsest Linnamäe külanõukogust tahtis rahvas luua taas ajaloolise nimega Oru valla.

Pealinnas arvati aga teisiti (jälle!), seal oli just Linnamäe nimi kellelegi meeldima hakanud ja 19. detsembril 1991 kuulutas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium välja Linnamäe valla.

Pealinnas toimunud “ristimine” tekitas aga kohalike seas tulist rahulolematust ja protestikirjad läksid kiiresti Tallinna poole teele ning vaid mõne kuu pärast, 30. aprillil 1992 nimetati Linnamäe vald ümber Oru vallaks. Selle armsaks saanud ajaloolise nime pärast on aja jooksul ikka mitmeid kordi sõna võetud!

Paarkümmend aastat hiljem, 27. oktoobril 2013 liitus Oru vald haldusreformi käigus Risti ja Taebla vallaga ning tekkis uus haldusüksus –  Lääne-Nigula vald, kuhu tänaseks päevaks on liitunud teisigi piirkondi ja elanike arv küündib juba 7263-ni (1.07.2022).

19. augustil 2021 tegi Lääne-Nigula valla volikogu üksmeelse otsuse toetada Oru osavalla moodustamist. Kõik volikogu istungil osalenud olid selle poolt, et rahuldada Oru rahva algatusel tehtud ettepanek oma osavalla moodustamiseks. Võimalus, et ka edaspidi töötavad Linnamäel Oru piirkonna hea käekäigu eest seisvad inimesed sai volikogult põhimõttelise kinnituse. 2021 aasta kevadel Oru kandi külade elanike allkirjadega kinnitatud pöördumine sai arvesse võetud.

Kuu aega hiljem, 16. septembril 2021 Linnamäel toimunud Lääne-Nigula valla volikogu istungil võeti vastu ajalooline otsus – Lääne-Nigula valla territooriumil  saab olema kaheksa osavalda. Orukate algatus oli kaasa toonud kogu suure valla struktuuri muudatuse…

Üle sajandivanune, OMA kogukonna tunne on orukate hinge jäänud. Tänagi kuulub Oru piirkonda viisteist omanäolist külakogukonda (sulgudes elanike arv 1.07.2022 seisuga):

Auaste (24), Ingküla (24), Jalukse (66),

Keedika (31), Kärbla (41), Linnamäe (373),

Mõisaküla (30), Niibi (21), Oru (54),

Salajõe (31), Saunja (135), Seljaküla (37),

Soolu (25), Uugla (38), Vedra (68).

Oru osavalla külades elab 1.07.2022 seisuga kokku 998 elanikku.

Olgem ikka hoitud ja kandkem kodukandi hinge oma südameis…