Hea uudis

Täna õhtul tegi Lääne-Nigula valla volikogu üksmeelse otsuse toetada Oru osavalla moodustamist.

Majandus-ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu, arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott ning külaelukomisjoni esimees Arvo Ninn esitasid volikogule komisjonides eelnevalt põhjalikult kaalutud ning Oru osavalla moodustamist toetava otsuse.

Arendus- ja eelarvekomisjoni liige Marek Topper tegi ettepaneku viia läbi ka hääletus.

Kõik volikogu istungil osalenud olid selle poolt, et rahuldada Oru rahva algatusel tehtud ettepanek osavalla moodustamiseks.

Võimalus, et ka edaspidi töötavad Linnamäel Oru piirkonna hea käekäigu eest seisvad inimesed sai volikogult põhimõttelise kinnituse.

Kevadel Oru kandi külade elanike allkirjadega kinnitatud pöördumine on arvesse võetud.