Eriolukorra infot vallavalitsuselt

Lääne-Nigula vallavanem annab teada:

Teenuste ja tegevuste osas võrreldes varasemaga midagi uut ja erakorralist ei ole. Lääne-Nigula Vallavalitsus toimetab igapäevaste teenustega:

1. Toimub teede kevadine hooldus, esimene kruusateede greiderdamise ja tolmutõrje ring on lõpetamisel ning toimub asfaltkatete remont ja teede pühkimine asulates.

2. 17. aprillil kirjutasime alla teede pindamise ja mustkatete ehituse lepingu, lepingupartneriks AS Eesti Teed.

3. Lasteaeda tuuakse aina rohkem lapsi, sellel nädalal oli lasteaedades keskmiselt 20 last, suurema laste arvuga lasteaiad Palivere, Taebla, Risti, vähem Linnamäe ja Martna. Noarootsi, Kullamaa ja Nõva lasteaedades lapsi ei olnud, seejuures Noarootsi ja Nõva lasteaias ei ole lapsi käinud eriolukorra algusest saati.

4. Raamatukogud tegelevad jätkuvalt elektroonilise laenutusega.

5. Toidu ja ravimite kojukanne riskigruppidele toimub igapäevaselt. Erinevate sihtgruppide kliente on ca 60-70. Võimsust teenindamiseks oleks rohkem, samas näitab tendents ka seda, et klientide arv väheneb. Hea olukord Läänemaal on tekitanud (petliku?) julgeolekutunde. Kojuvedu saab aga jätkuvalt tellida.

6. Koolid olid see nädal vaheajal, uuel nädalal jätkub distantsõpe. 24.04 oli direktorite nõupidamine, kus arutati õppetöö jätkumist peale 15.05. Kõik koolid jagavad toidupakke, pakkide koostis ja jagamise tsükkel on kooli otsustada, kes teeb iga nädal, kes üle nädala, kes korra 4 nädala jooksul.

7. Oleme kujundanud põhimõttelise seisukoha, et lasteaedades suviseid kollektiivpuhkusi ei ole (va olukorras, kus terve lasteaed läheb remonti ja seetõttu tekib vahe sisse- Noarootsi LA) Kui eriolukorra meetmed leevenevad, siis on vanemate võibolla just juulis-augustis vaja lasteaiakohta.

Kahjuks pole võimalik ennustada, kas ja missuguseid suveüritusi võib sel aastal korraldada, aga kardetavasti vähemalt avalikud jaanipäevad kindlasti ei toimu.

Operatiivne lisainfo valla veebilehel www.laanenigula.ee või valla FB lehel.