Oru topoteeki lisatud toredaid leide koduloo vallast…

https://oru.topoteek.net/

Näiteks koolitunnistus ajast, mil õppetööle kulunud aastaid loeti talvedes ja poolaastaid jagudes.

Hinnati koolilapse eluviisi ja kombeid, õppetöö positiivne tulemus oli kas – “väga hea”, “hea”, “kaunis hea”, “rahuloldav”.
Õppeaineteks oli peale katekismuse, kalligrahwia ja rehkendamise ka õige kirjutus ja peast üles panemine.
Oluline oli üles lugeda, mitu korda on last kiidetud ja laidetud ning vanemad pidid kooli juurde teada andma, et nad seda tunnistust ikka lugenud on …