Üle-eestilisest külavanemate foorumist…

26. jaanuaril toimus Pärnus Eesti Külaliikumine Kodukant poolt korraldatud II üle-eestiline külavanemate foorum, kus Oru piirkonnast osales sel korral kolm huvilist.

Positiivse suundumusena tuli välja, et järjest rohkem tahetakse maale elama asuda, kasutati termineid “suvik” ehk suveelanik ja “osik” ehk osalise ajaga nn. nädalavahetuse külaelanik, kellest sõbralikult kohalikku ellu kaasatuna võib mõne aja pärast püsiasukas saada…

Tõime kaasa tõdemuse, et kogu Eestis liiguvad külad organiseerumise poole. Lisaks külaelu arendavale ühistegevusele ka selleks, et olla haldusreformi käigus tekkinud suurtele omavalitsustele oma kandi probleemide aruelus ning lahenduste otsimises hääleõiguslik ja arvestatav partner.

Rõõmustav, et viimasel ajal on ka mitmed meie piirkonna inimesed huvi tundnud, KUIDAS see külavanema valimine käib ja mida endaga kaasa toob. Lisan lingi valla kodulehelt, kus teemaga lähemalt tutvuda saab.
https://www.laanenigula.ee/kulaliikumine

Julgustaks siinkohal, et see, kuidas just Sinu küla toimetama hakkab – kas tehakse üheskoos talgutööna midagi korda või kogunetakse lihtsalt lõkke ümber mõnd kena suveõhtut veetma (või mõlemat ja veel midagi enamat ) , on juba kokkusaamise ja arutamise küsimus – igal külal on oma nägu ja omad tegemised.
Küll aga on selge, et külavanem ei peaks, ei saakski üksinda kedagi kuhugi sikutada – hea tahe, suhtlemine, koostöö ja oma võimaluste- vahenditega külaelus kaasa löömine tuleb lõppkokkuvõtteks igaühele kasuks.
Külavanema või -seltsiga esindatud külal on mõjusam hääl vallaga suheldes, tema selja taga on ju hulk inimesi…

https://parnu.postimees.ee/6507634/jarelvaadatav-tipp-poliitikud-vaitlesid-kulavanemate-foorumil-maaelu-teemadel
Selle klipi 1:29:00 minutil tehakse kokkuvõte – mida arvasid ja milliseid oma kogemustel põhinevaid lahendusi pakkusid üle Eesti kokku tulnud  külade esindajad omavahelise koostöö kohta, poliitikute mõjutamisest külaelu edendavate otsuste tegemiseks jms.

Kõik külad ei ole Oru kandis veel külavanemat valinud ja/või -seltsi loonud, aga ikka on mõned inimesed silma jäänud, keda suhtlemine, organiseerimine, millegi loomine, muutmine, paremaks tegemine võiks  huvitada.
Kui tead oma kandist kedagi, kellele seda infot edasi saata, siis ole hea, jaga julgesti .
Ja kui temast peaks külavavanem saama, ära unusta sõbra kõrval seista, kaasa mõelda, toeks olla ja ühistegevuses osaleda.

Üheskoos edasi.