Toetame Linnamäe Noortekeskust!

Hei 🙂 ! Kel üle terveid ja mängukõlbulikke lauamänge ning puzzlesid erinevatele vanuseastmetele, värviraamatuid jms. tubaseks tegevuseks sobilikku, võid tuua need Linnamäe Noortekeskuse ajutisse ruumi vallamaja esimesel korrusel, koridori lõpus viimane uks paremat kätt või teisele korrusele LAS-i tuppa. Täpsem info tel. 508-9319 Triin Heilu.

Kolhoosiaastad. Tulid, olid, läksid…

Kokkuvõte kodulooalbumist “Kolhoos”. Sõna sekka ütlevad ka meie kandi selleaegsed (töö)tegijad… 1949. aastaks oli pea igas külas moodustatud oma kolhoos – “Uus-Keedika”, “Kopli”, “Võitleja” – hiljem “Kaheksas märts”, “Oru”, “Kungla”, “Auaste”, “Pärna nimeline” –  hilisem “Uus-Salajõe”, “Uus-Niiby” jne.   Inimeste soovimatust minna harjumuspäraselt talumajapidamiselt  üle uuele kolhoosikorrale kirjeldab hästi lõik kohalikus ajalehes “Läänlane” Vedra ja Veski …

Terve vald oli kokku aetud…

Selle tuntud koorilalulu ja (rahva)”tantsude  tantsu” – “Tuljaku” avasõnade saatel vaatame põgusalt, mida on Linnamäe kandi isetegevuslaste toimetamistest kirjutatud  kodulooalbumis “Rahvamaja”. *** 1908. aasta veebruarikuus asutati Taeblas segakoor, kus lõid kaasa ka viis lauljat  Oru vallast. Koorijuhiks oli Taebla õpetaja Valter Käär (allpool oleval 1908. aasta fotol 2. reas vasakult teine). Esimest korda esineti Lääne-Nigula  kirikus …

Mida valimistel lubatakse?

Juba homme, 4. oktoobril kell 18 on Linnamäel debatt. Sellega seoses tegin väikese ülevaate tabeli näol, et oleks lihtsam hoomata lubadusi, mida valimisnimekirjad on välja käinud. Ütlen kohe, et tabel ei pretendeeri absoluutsele tõele ning on subjektiivne valik platvormide sisust. Valisin võrdluseks lubadused, mis on konkreetsed ning mis on meie piirkonnaga enim seotud, välja on jäetud …

Linnamäe noortekeskus

Alates tänasest on Linnamäe noortekeskuses tööl noorsootöötaja Triin Heilu. Noortekeskus saab oma ruumid renoveeritavasse Linnamäe tegevus- ja teenuskeskusesse, kuid seni tegutseb Oru teeninduspunkti esimesel korrusel, seal kus varem oli postkontor. Triinu eesmärgiks on luua Linnamäe noortekeskusest koht, kuhu noored tahaksid tulla ning kus neil oleks mõnus olla. Tema arvates on oluline, et noorsootöötaja toetab noorte initsiatiivi, …