Linnamäele paigaldati kiirustabloo

Linnamäele, LASi maja ja jalgpalliplatsi vahelise ülekäigukoha turvalisuse tõstmiseks

paigaldati Transpordiametiga kooskõlastades ning kohalike meeste nõu, jõu ja materiaalse toe abil küla Nigula poolse sissesõidutee äärde kiirustabloo.

LASi maja esine ülekäigukoht on tiheda kasutusega. Siit liiguvad jalkaplatsile ja tagasi Linnamäe Noortekeskuse, Oru kooli, Linnamäe lasteaia ning suviste lastelaagrite suuremad ja väiksemad liiklejad. Lisaks staadioni parklas parkivad LASi maja kogukonnateenuste (juuksur, ravipediküür, beebikool) kasutajad ning Wana kooli kohviku, sünnipäevapidude ja kogukonnaürituste külalised.
Linnamäe Noortekeskuse noored proovisid midagi ka ISE selle reaalses elus just laste poolt sagedasti kasutatavale ülekäigukohale tähelepanu juhtimiseks ära teha (asfaldile markeeritud kohad külas),

kuna Transpordiameti sõnul muude LASi maja esise ülekäigukoha ohutust tõstvate meetmete (tasapinnast kõrgem künnis, täristid jms.) rajamiseks neil paraku vahendeid ei ole…
Täna on nii.

Sõitkem siis sedasi, et taaskord kohaliku algatuse korras ette võetu läheks asja ette ja paigaldatud kiirustabloo kirjad oleks ROHELISED (30km/h), NAERUNÄGU vastu säramas ning meie lapsed teed ületades märgatud ja hoitud.