Kuidas me rahvamaja saime…

 1937. aasta 30. juulil kirjutab „Lääne Elu“:   ORULASTE ÜHISKODU AVATAKSE. RAHVAMAJA VALMIS LÄBI RASKUSTE.   Pühapäeval, 1. augustil  avatakse Linnamäel Oru valla ja selle ümbruse seltside kodu, mille ehitamisega on juba niikaugele jõutud. Eelolev puhkepäev kujuneb suurimaks pidupäevaks orulastele ja saabuvaile külalisile, kellede arv võib küünida sadadeni, et oma silmaga elada kaasa kohalikule rahvale, kes …

Tänavavalgustusest.

Õhtud on järjest pimedamad ning kustunud tänavalambid hakkavad silma. Lääne-Nigula valla FB- lehel tänavavalgustuse teema kommentaarides saab teada anda, kus lambid ei põle- võimalikult täpne asukoht (aadress, ristmik) Aitäh!

Kodulähedane töökoht!

Lääne-Nigula Vallavalitsus võtab tööle halduri Halduri tööülesanded on järgmised: 1. Valla halduses olevates hoonetes koristustööde korraldamine ja koristajate töö kontrollimine; 2. Valla halduses olevate hoonete välise hoolduse korraldamine suvel ja talvel, koristajate ja teenuse osutajate töö kontrollimine; 3. Ahiküte hoonetes kütjate töö korraldamine ja kütte (puud) hankimine; 4. Koristustarvete, hügieenitarvete jm vahendite hankimine; 5. Töötervishoiu nõuete …

Ranitsatoetusest.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust ehk ranitsatoetust makstakse 1. klassi astujale ühekordselt 200 eurot. Toetuse saamise eelduseks on, et laps on rahvastikregistri andmete järgi Lääne-Nigula valla elanik. Lapsevanem toetuse saamiseks avaldust esitama ei pea. Lääne-Nigula valla koolid korraldavad vajalike andmete kogumise 1. klassi lapsevanematelt ja edastavad need vallavalitsusele. Kooli poolt esitatud andmete alusel laekub toetus ühe …

Vanast vallamajast…

Põhjalikult meie kandi ajalugu kajastav Alfred Lumeste raamat “Oru vald I” pajatab Linnamäe ühe vanima hoone ehitamise kohta: “Vallamaja ehitamise otsus langetati 21.10 1891. aastal. Protokollile kirjutasid alla volimehed Mihkel Niggor, Jüri Bross, Jaan Tragon, Mihkel Dannbusch, Hans Truus, Prido Konks, Jürri Druus, Rein Baumann, Jürri Kreekov, Jürri Kiperman, Jaan Lausman, Kustav Rank, Hans Tuiman, Jaan …