Seminar “Kriisikindlad kogukonnad“

22. mail toimus Oru kultuurisaalis seminar “Kriisikindlad kogukonnad“, mida korraldas Kodukant Läänemaa koostöös SA Läänemaa, Päästeameti ja kohalike omavalitsustega. Seminarile olid oodatud kõik Lääne maakonna vabaühenduste eestvedajad, vabatahtlikud, omavalitsuste kriisikomisjonide liikmed ja teised huvilised.
Tarmo Voltein ja Hannes Aasma Päästeametist andsid ülevaate võimalikest ohtudest – alates loodusjõududest kuni sõjalise kriisini välja. Aasma rõhutas, et kogukondade informeeritus ja valmisolek on kriisiolukordades äärmiselt oluline, eelkõige tuleks keskenduda rollide kokkuleppimisele, varude ja vahendite kaardistamisele ning kriisiplaani väljatöötamisele. Päästeamet pakub kogukondadele tasuta koolitusi ning tuge kriisiplaanide väljatöötamisel, samuti toetusi kriisivalmiduse tõstmiseks.
Haapsalu linn, Lääne-Nigula ja Vormsi valla esindajad andsid ülevaate omavalitsuse vee-, kanalisatsiooni- ja keskküttetaristu toimimisest elektrikatkestuse korral, evakuatsiooni- ja varjumiskohtadest, kerksuskeskustest, tehtud ning planeeritavatest investeeringutest kriisivalmiduse tõstmiseks. Martna osavallavanem Karl Kalamees möönis, et kaardistamist vajab just kogukondades olev ressurss nii tehnika kui ka oskuste näol, et vajadusel jõuaks abi võimalikult lühikese ajaga kohale.
Eiko Tammiste tutvustas Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt väljatöötatud kriisivihikut – praktilist abivahendit kogukondade kriisiplaani väljatöötamiseks. Kriisivihik koosneb kahest osast – küsitlusest ning nö „täida lüngad“ tüüpi töövihikust. Tammiste tõi välja, et kriisiplaani koostamine ei pea olema keeruline, kuid see nõuab valmisolekut koostööks.
Seminari ettekanded ja Läänemaa kogukondadele kohandatud kriisivihik on kättesaadav KKLM kodulehelt