Oru osavallakogu toimub 13. märtsil kell 8.30 Oru osavallamajas

Oru osavallakogu toimub kolmapäeval, 13. märtsil algusega kell 8.30, Oru osavalla II korruse väikeses saalis.

Päevakord:

1. Ülevaade teehoiukavast ja selle kinnitamine, ettekandja Olev Peetris.

2. Perearsti töö ümberkorraldamine ja hetkeseis, arutelu.

3. Ülevaade Oru piirkonna kooli ja lasteaia töörühma koosolekutest, protokollilise otsuse tegemine. Ettekandja Janek Loorens.

4. Muu informatsioon ja jooksvad küsimused.