Räägupõllu maaüksuse avalik kirjalik enampakkumine

Lääne-Nigula Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras põllumajanduse tootmise eesmärgil kasutusse Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas asuva Räägupõllu maaüksuse (katastritunnus 55201:001:0922, haritava maa kõlvik 4,42 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Kasutusse andmise tähtaeg 3 aastat.

Enampakkumise alghind on 140 eurot/ha aastas.

Enampakkumise osavõtutasu on 20 eurot, mis peab olema kantud Lääne-Nigula Vallavalitsuse arveldusarvele EE021010602005778000 enampakkumise tähtajaks.

Pakkumine peab sisaldama:

 1. täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
  2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
  3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
  4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;
  5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakutud rendisummat;
  6) tegevusalasid, millega rendipinnal kavatsetakse tegeleda;
  7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Objektiga saab tutvuda kokkuleppel, lisainfo Oru osavallavanemalt Kadi Paalistelt, e-post kadi.paaliste@laanenigula.ee, tel 53005921

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. veebruar 2024 kell 16.00. Pakkumised esitada Oru Osavalla Valitsusele aadressil Hansuküla tee 2/2, Linnamäe, Lääne-Nigula vald, Läänemaa

Alus: Lääne-Nigula Vallavalitsuse 28.11.2023 korraldus nr 2-3/23-560.