Külade ümarlauast

Teisipäeva, 23. jaanuari õhtul kogunes LASi Majja Oru osavalla külade ümarlauale ligi paarkümmend aktiivset inimest.

Oru osavallavanema Kadi Paaliste läbi viidud arutelul oli fookuses ainult üks teema – „Millist kultuurielu ootab ja vajab meie kogukond?“. Arutelu viis kohe selleni, et kultuur ei ole üksnes kontsert, kino ja teater, vaid on ka toidukultuur, prügikultuur ning meie ümber on ka hulgaliselt nö peidetud kultuuri, mida me võib olla igapäevaselt ei teadvustagi, näiteks raamatukogus ja LASi Majas toimuvad tegevused. 

Dialoogiringis osalenud inimesed tõdesid, et kultuurisaalis toimuvad üritused on andnud meie piirkonnale uue hingamise. Samas arvati, et väga olulised on suvised sündmused, mida enamasti kogukonna liikmed ise korraldavad. Ühine sündmuse korraldamine seob inimesi, tekivad uued tutvused, uued kogemused ning ühine eduelamus. Ühistegevused on justkui nähtamatu liim inimeste vahel, mis loob tugevad sidemed ning eeldused ka raskustes koos toimetada ning hakkama saada. 

Elav arutelu tekkis teemal, kuidas kaasata rohkem noori. Kas kaasamine võiks olla pigem läbi kooli koos eakaaslastega või võiksid lapsevanemad ise noori üritustele kaasa kutsuda? Ega ilmselt õiget vastust ei olegi. Ühele sobib üks, teisele teine.

Lisaks pälvis tähelepanu toidukultuur. Inimesed ootavad kohta, kus oleks võimalus maha istuda, suhelda, seltskonda nautida. Täna on toidukultuuri panustanud olulisel määral Oru OTT kaubakohtumised, mis on loonud inimestele võimaluse kokku tulemiseks, kauplemiseks ning kaasates ka sealjuures noori läbi noortekeskuse. 

Tore oli kuulda, et inimesed julgustasid rohkem abi küsima, kui keegi üritust korraldab. Tihti pusib korraldusmeeskond ise ning proovib kõigega hakkama saada, kuid see ei pea nii olema, üksteist saab aidata väikeste asjadega. Samas  pandi ka südamele, et kui inimene oma abi pakub, siis tuleb see ka vastu võtta, sest kaks korda keegi pakkuma ei tule. 

Saime infot jagada erinevate sündmuste ajakava kohta. Korraldajate ringis on tähtis teada, millal keegi oma üritusi planeerib.  

Dialoogiring andis uue kogemuse ning võis olla mõneti võõras, kuid osalejate tagasiside oli positiivne ning enim hinnati seda, et kõik said oma arvamust avaldada ning huvitav oli erinevaid mõtteid kuulata. 

Aitäh kõikidele, kes osalesid ning panustasid!