Perearst Ljudmila Briljova otsib mantlipärijat

Lääne Elu annab teada: https://online.le.ee/2023/10/26/perearst-ljudmila-briljova-otsib-mantliparijat/

Tervisekassal on luhtunud kaks konkursi, millega otsitakse Haapsalus ja Linnamäel tegutseva perearsti Ljudmila Briljova asemele uut tohtrit.

Tervisekassa andmeil vabaneb Briljova veidi alla 1900 patsiendiga nimistu tuleva aasta 1. aprillist. Suurem osa Briljova patsientidest on haapsallased, kuid umbes kuuendiku nimistust moodustavad Linnamäe elanikud. Perearst on öelnud, et enne uue tohtri leidmist ta oma patsiente unarusse ei jäta.

Kaks konkurssi

Tervisekassa on sel aastal korraldanud kaks avalikku konkurssi leidmaks Briljova nimistule uut perearsti, kuid mõlemad konkursid luhtusid ja nimistu ülevõtjat pole leitud. „Praegu käivad läbirääkimised ühe potentsiaalse asendajaga, kes õpib peremeditsiini residentuuris,” lausus tervisekassa perearstiabi peaspetsialist Maarika Liivamäe.

Kehvad ruumid

Kui kevadel pani ameti maha Risti perearst Artur Anson, et jätkata õpinguid residentuuris, lõi Lääne-Nigula vald oma perearstikeskuse. Selle alla võiks vald koondada ka Linnamäe patsiendid. „See on üks variant, kui leiame sinna töölepinguga töötaja,” lausus Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa.

Oru osavallavanema sõnul on olukord aga keerulisem. „Meil pole perearstile pakkuda kaasaegseid tööruume,” ütles Paaliste. Praegu võtab Briljova Linnamäel vastu korteris, mida pole aastaid remonditud. Vastuvõtupunkt asub küll kortermaja esimesel korrusel, kuid sinna pääsemiseks tuleb trepist üles minna ja tegemist on siiski elumajaga.

Oru osavald on küll pakkunud perearstikeskuse ruumideks osavallavalitsuse ühte tiiba, mis asukoha ja ruutmeetrite poolest küll sobiks, kuid ruumide planeeringult mitte. Et ruumid perearsti vajadustele vastavaks kohendada, tuleks seinu maha võtta ja uusi ehitada.

Nõudlus perearsti järele Linnamäel Paaliste sõnul on. Briljoval võtab Linnamäel vastu vaid ühel päeval nädalas ning siis on perearstikeskus alati inimesi täis. „Vajadus on, kõik ei käi linna,” ütles Paaliste.

Perearsti leidmine on üle-eestiline probleem. Läänemaa 11 perearstist kaheksa on üle 60aastased – noorim perearst on 49aastane, vanimad 68aastased. Läänemaa perearstide keskmine vanus on 62 aastat. Kokku on Läänemaa perearstide nimistutes ligi 21 000 patsienti.

**************************************************************************

NB! Pereõde Annely Nõupuu: Kes soovib gripi vastu vaktsineerida, siis praegu võimalus tasuta vaksineerida üle 60 aastastel ja kuni 7 aastastel lastel.