Oru osavallakogus arutati…

7. juunil toimus Oru osavallakogu järjekordne kokkusaamine. Koosolekut juhatas osavallakogu esimees Elle Ljubomirov, protokollis osavallasekretär Pille-Riin Pruus.
Koosolekust võtsid osa osavallakogu liikmed: Argo Kliss, Renek Loorens, Renno Silde, Ike Lilleorg, Janek Loorens, Eve Tamm-Hinno.
Puudusid osavallakogu liikmed: Ahto Lääts, Lauri Lilleoks.

Laual olid järgmised teemad:

  1. Seoses vallavanema vahetusega ning uue vallavalitsuse koosseisu moodustamisega tegi vallavanem Janno Randmaa ettepaneku nimetada osavallavanema kandidaadiks Kadi Paaliste, kes on oma nõusoleku selleks ka andnud. Ettepanek kiideti heaks.
  2. Risti osavallavanem Rein Kruusmaa andis ülevaate Lääne-Nigula valla tuulikuparkide eriplaneeringust.
  3. Renek Loorens andis ülevaate Kooli ja Hansuküla tee liikluskorralduse muutmise võimalustest. Tee ühesuunaliseks muutmine ei leidnud toetust, sest nii suureneks kortermajade vahel liikuvate autode arv. Otsustati esialgu jälgida, kas olukorda parandab see, kui eraettevõtja korraldab busside parkimist mujal ja nii tekib lisa-parkimiskohti. Avati ka lasteaia külgmine jalgvärav, mis teeb lasteaeda liikumise lihtsamaks.
  4. Elle Ljubomirov andis ülevaate kortermajade juures asuva pakendi jm. konteinerite asukoha võimalikust muudatusest. Toimus arutelu, mille käigus otsustati, et konteinerite asukoht jääb hetkel samaks, otsitakse paremat lahendust ning kaastakse otsustusprotsessi kortermajade esindajaid.

Täispikkuses protokolli saab lugeda SIIT