Infokast Oru kandi teated

MTÜ Linnamäe Arenguseltsi (LAS) ja kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) projektitoetusega sai Linnamäe COOP kaupluse seinale soetatud
Oru piirkonna külade (Auaste, Ingküla, Jalukse, Keedika, Kärbla, Linnamäe, Mõiskaüla, Niibi, Oru, Salajõe, Saunja, Soolu, Seljaküla, Uugla, Vedra)

kuulutuste tarbeks infokast. 

Kuna infokasti ruum on piiratud, leiab sealt viited teistele Oru kandi infot kajastavatele võimalustele nagu näiteks QR-kood või link, mis viib LASi kodulehe las.ee Turuplatsi rubriiki,

kust leiab üle saja kohaliku teenusepakkuja kontaktid – kümme! majutuskohta, kolm söögikohta, paarkümmend kohalike toiduainete pakkujat, 10 tehnika ja transpordi ning 70 muu teenuse või kauba pakkujat.
NB! Hea Oru piirkonna elanik! Anna oma teenusest või kaubapakkumisest märku eve@las.ee või tel. 5667 9002 ning lisame ka Sinu info las.ee TURUPLATSI rubriiki!

Infokastis on ära toodud ka muud kasulikud viited:

Oru kandi uudised: las.ee/TEATED

Oru Kultuurisaali koduleht: orukultuurisaal.ee

LASi maja koduleht: linnamäe.ee

Linnamäe jalgpalliväljaku koduleht: linnamäe.ee/staadion

Oru kandi koduloo platvorm: oru.topoteek.net

Kogu Lääne-Nigula vallas toimuvast saab teada laanenigula.ee

Infokasti haldab: MTÜ Linnamäe Arenguselts (eve@las.ee)

Suur tänu hea koostöö eest Haapsalu COOP juhtkond, Linnamäe kaupluse pere ning infokasti valmistanud Jaa-Disain!