Biojäätmete kogumisest

Riigi poolt on tulnud uued nõudmised jäätmekäitluses, mis puudutab biojäätmete liigiti kogumist. Sellest tulenevalt peab hiljemalt 31.12.2023 kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete liigiti kogumise tekkekohalt, kui neid tekkekohal ei kompostita.
𝐌𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐞 𝐭ä𝐡𝐞𝐧𝐝𝐚𝐛 𝐋ää𝐧𝐞-𝐍𝐢𝐠𝐮𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐥𝐚𝐧𝐢𝐤𝐮𝐥𝐞?
Saa teada ja uuri lisaks: https://tinyurl.com/yc3jdpre