𝐇𝐚𝐫𝐢𝐝𝐮𝐬𝐬𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐨𝐭𝐥𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐬

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed.

🟢Stipendiumit saab taotleda:
• üldhariduskooli õpilane;
• kutseõppe õpilane;
• bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane.

🟢Stipendiumi taotleja peab stipendiumi taotlemise eelneva aasta 31. detsembri seisuga olema rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik. Stipendiumifond kujuneb Lääne-Nigula valla eelarve eraldisest. Käesoleva aasta stipendiumifondi suurus on 5000 eurot.

👉Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele:

• isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega. Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja. Taotlusele palume märkida pangakonto number ja omaniku nimi;

• õpingutulemuste väljatrükk;
• juhendaja soovituskiri.

𝐒𝐭𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢 𝐭𝐚𝐨𝐭𝐥𝐮𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐭ä𝐡𝐭𝐚𝐞𝐠 𝐨𝐧 𝟎𝟓. 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Taotlused palume esitada vallavalitsuse e-posti aadressile vv@laanenigula.ee või postiga aadressile Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond.

Info: ave-piia.rohtla@laanenigula.ee, tel 53413660

Stipendiumi maksmise tingimused ja kord: Lääne-Nigula valla haridusstipendiumi statuut–Riigi Teataja