Kogukondliku tegevuse projektitoetuste taotlusvoorud on avatud!

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse projektitoetuste taotlusvoor

Mittetulundusühendused saavad taotleda projektitoetust külakogukonnale suunatud tegevuste läbiviimiseks (nt erinevate ürituste, koolituste, talgute korraldamine, koduloo uurimine jms) või ülevallaliste ja piirkondlike sündmuste ning tegevuste korraldamiseks.

Spordiürituste korraldamise toetuse taotlusvoor

Spordiürituse korraldamise toetust võivad taotleda seltsingud ja kodanikuühendused, maakondlik spordiliit ning spordiala liidud, kui nende põhikirjaline või seltsingulepinguline tegevus on spordi arendamine. Toetust antakse vallas toimuvate spordi-, liikumisharrastuse- ja rahvaspordiürituste ning võistluste korraldamiseks.

Taotlused esitada valla e-teenuste keskkonnas või digitaalselt allkirjastatuna Lääne- Nigula vallavalitsusele e-posti aadressile: vv@laanenigula.ee

 Taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts kuni 10. aprill 2023. a.

Info taotlemise kohta ja taotluste vormid on leitavad valla kodulehelt: www.laanenigula.ee/toetused

Teavet jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, varje.paaliste@laanenigula.ee, tel 56469191.