Lume lükkamisest Oru piirkonnas

Oru osavalla territooriumil tegelevad lumetõrjega järgmised ettevõtted:

Oru ja Linnamäe külas ning Saunja ja Kärbla külas – AS Lääne-Nigula Varahaldus – Meelis Nukki e-post: meelis@lnvh.ee, telefon: +372 5303 9248; Uku Kollom e-post: uku@lnvh.ee, telefon: +372 524 4200

Jalukse, Keedika ja Seljaküla piirkonnas – Osaühing Pullmullikas, Hardi Rehkalt, e-post: hardi11@hot.ee, telefon: +372 515 8237;

Oru, Auaste, Uugla, Vedra, Mõisaküla, Soolu, Ingküla, Niibi ja Salajõe piirkonnas – Osaühing Kolm Otti, Madis Kaljura, e-post: madis@kolmotti.ee, telefon: +372 5622 5790

Lumelükkamise põhimõtted on samad, mis varasematel aastatel – teed peavad olema lahti lükatud iga majapidamise väravani, kuhu tehnikaga ligi pääseb. Lund hakatakse lükkama, kui lume paksus on 8 cm tänavatel ja 10 cm teedel.

Koduõuesid ja krundi siseseid teid vald ei lükka. See on iga inimese ja lükkaja omavahelise kokkuleppe küsimus.

Kortermajade kinnistud ja kinnistusisesed teed (majaesised) on ühistute või majavaldajate puhastada. Vallal ei ole midagi selle vastu, kui lükatakse hädasolijate õued lumest puhtaks. See saab olema aga teises järjekorras. Esmajärjekorras lükatakse lumest puhtaks koolibussi marsruut, bussipeatused, üldkasutatavad teed ja tänavad, üldkasutatavate hoonete juurdepääsud (koolid, lasteaiad, kauplused jne.)

Palve maaomanikele. Kui teie maad ja metsad piirnevad teedega siis raiuge vähemalt 2 meetri laiuselt, mõlemalt poolt teed, teeääred võsast ja puudest puhtaks. See on seadusest tulenev nõue ja kohustusKui tehnika ei mahu lund lükkama siis jääb lumi lükkamata. Kui tekib olukord, et vald peab teeääri puhastama, siis maaomanike eraldi teavitama ei hakataMaterjal, ladustatakse teeäärde ja omaniku kohus on see ära koristada.

Vallapoolne koordinaator:

Lääne-Nigula valla taliteenistuse üldkoordinaator ja Oru, Palivere ja Risti osavalla koordinaator, taristunõunik Olev Peetris, telefon: +372 504 9561;