Kodukant Läänemaa ideekorje LASi majas 31.08

MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia 2023-2027 koostamise raames toimuvatele seminaridele on oodatud kohalikud ettevõtjad, vabaühenduste esindajad ja kõik oma kodukoha arendamisest huvitatud inimesed.

Seminaride eesmärgiks on välja selgitada, milliseid tegevusi peaks uuel perioodil Kodukant Läänemaa LEADER meetmest toetama.

Tule anna sisend oma kodukoha arendamisse!

Oma osalemisest palume teavitada: https://forms.gle/DjYdAe7dyKaVfhf79