Oru kandi külade ümarlaud

Selle hooaja viimasele ümarlauale kogunesid 15-st külast Kärbla, Mõisaküla, Linnamäe, Uugla, Niibi, Vedra, Soolu, Seljaküla, Salajõe, Jalukse, Ingküla ja Oru küla esindajad. Kõrvale jäid seekord Auaste, Saunja ja Keedika.

Kohaletulnuile pakkus suurt huvi vastrenoveeritud Oru Hooldekodu külastamine. Hooldekodu heledad ja kaasaegse tehnikaga varustatud ruumid avaldasid muljet! Samas sai ka nostalgitseda – fuajees oli alles vana keerdtrepp ning söögitoas Oru kooli õpetaja Aive Nõupuu maalitud värviküllane seinamaal.

Hooldekodu kahe korruse ruumidele tiir peale tehtud, suundusid ümarlaualised LASi majja, kus külade esindajad rääkisid alustuseks oma küla viimastest uudistest ja lähituleviku plaanidest. Praeguse seisuga osalevad üle-eestilisel talgupäeval 7. mail Seljaküla, Saunja küla Neti puhkemaja, Soolu ja Jalukse. Veel on aega talguplaane teha ka teistel küladel! Kirja panna saab siin.

Oru osavallakogu esimees Elle Ljubomirov andis ülevaate olulistest kohalikest teemadest – kaasav eelarve, Linnamäe Kontsertide päev jne.

Osavallavanem Kadi Paaliste jagas infot pakiautomaadi ja kergliiklustee kohta ning peatus pikemalt sõjapõgenikega seonduval.

Seejärel rääkis Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialist Ave Huugen

Seejärel rääkis Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialist Ave Huugen prügi sorteerimisest. Avel oli kaasas hulgaliselt näitlikku õppematerjali, mida kõike põlatud prügist taaskasutamise ja ümbertöötlemise teel teha annab.

Seejärel tutvustati Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS ja Euroopa Liidu rahastuse toel ellu viidavat projekti, mis toetab põhi- ja keskhariduseta kuni 7-aastate laste vanemate haridustee jätkamist.

Loe kuidas Sina saaksid selleks oma panuse anda siit.

Lõpetuseks lepiti kokku, et järgmine Oru kandi külade ümarlaud tuleb kokku sügisel, oktoobrikuus.