Fotonäitus Oru raamatukogus

Autorist

Minu lapsepõlv ja noorusiga möödusid 1990-ndatel Harjumaal. Koolitee viis Saku Gümnaasiumisse, hiljem Tallinna Majanduskooli.

Fotograafiaga tegelemise, katsetamiste ning märkamiste algus jääb 2000-ndate keskpaika, mil hoogustus digikaamerate levik ning võimalused erinevateks harrastusteks avardusid. 

Mitmed selle näituse pildid on tehtud Läänemaal, kuhu elu tosinkond aastat tagasi tõi.
Loomulik side loodusega on ajas säilinud ning pigem kasvanud, püüdes väärtustada ja jäädvustada nii olemasolevaid kui ka kaduvaid looduslikke kooslusi üle Eesti.

Näituse „Retked roheluses“ põhirõhk on uudisimulikul otsimisel, aja erineval kulgemisel, segatud soojemate aastaaegade kerguse ja sumedusega.

Head tunnetamist,

Madis Karner