Oru kandi külade ümarlaud

Neljapäeval, 13. jaanuaril toimus Oru Kultuurisaalis Oru kandi külade ümarlaud, mis seekord oli eriti rahvarohke.

Esindatud oli 15st külast 12 – Seljaküla, Keedika, Jalukse, Uugla, Mõisaküla, Vedra, Soolu, Saunja, Salajõe, Linnamäe, Kärbla ja Oru küla. Puudusid pisemad – Niibi, Ingküla ja Auaste.

Foto: Urmas Lauri, Lääne Elu

Ümarlaua kokku kutsunud Linnamäe Arenguselts andis ülevaate viimasel ajal toimunud muudatustest.

Tutvustati Oru osavalla struktuuri, õigepea ametisse asuvat osavallavanemat Kadi Paalistet, Elle Ljubomirov andis ülevaate pooleliolevatest projektidest ja tulevikuplaanidest.

Kolm tundi möödus linnulennul ja nii mõnegi probleemi lahenduse ots sai kohapeal üles leitud. Oli väga tore üle hulga aja kokku saada!

Oru osavald juba tegutseb ja koostöös küladega hakatakse lahendama ümarlaual üles kerkinud pakendikonteinerite teemat.

Järgmine külade ümarlaud tuleb kokku aprillikuu lõpus, enne kui maarahvas õuetöödele suundub.