Lääne-Nigula Vallavalitsus alustab energiakulude kompenseerimiseks avalduste vastuvõtmist 10.01.2022

Energiakulude hüvitamist saab taotleda elektri-, gaasi või kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb ühe inimese kohta alla 1126 eurot kuus.

Loe lähemalt valla kodulehelt.