Oru osavalla moodustamisest

Lääne Elu artikkel „Vallavalitsus tõmbas Oru osavallale kriipsu peale“ on toonud inimestelt murelikku tagasisidet, et kas tõesti on Oru kandi inimeste hääled ja tahteavaldus jäänud arvestamata.

Tänaseks on lõpliku otsuse tegemise protsess siiski veel pooleli.

1. Lääne-Nigula vallavolikogu majandus- ja planeerimiskomisjoni 10. augusti istungil otsustati toetada võrdse kohtlemise põhimõtet – kaheksa osavalla teed.

Komisjoni esimees Einar Pärnpuu on samas „Lääne Elu“ artiklis öelnud, et on Oru osavalla poolt: „Kui rahval on soov, siis tuleb moodustada,” ütles Pärnpuu. „Olgu neid siis viis või kaheksa.”

2. Täna, 12. augusti õhtul toimub Lääne-Nigula vallavolikogu arendus- ja eelarvekomisjoni kokkusaamine, kus on samuti Oru osavalla moodustamise küsimus arutlusel.

Komisjoni esimees Jüri Ott ütles Lääne Elule, et on tulihingeliselt osavaldade, sh Oru osavalla poolt, kui elanikud neid tahavad.

„See on ainuke õige tee. Juhtub kohapeal midagi, siis on kohe võtta osavallavanem, kes tunneb olusid ja kellel on pädevus otsustada. Inimene ei pea oma hädaga minema kuskile, kus teda ei tunta.“

3. Lõpliku otsuse teeb Lääne-Nigula vallavolikogu. Esimest korda arutatakse Oru osavalla moodustamist järgmisel neljapäeval, 19. augustil. Istung on avalik.