Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda

1. aprillist avaneb taas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud saavad oma tegevuseks toetust küsida.

Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. aprillini kell 16.30.

Otseviited taotluskeskkonda (KOP taotlusvormid avanevad e-toetuse keskkonnas alates 01.04.2021):

Taotlejatele mõeldud teabepäev toimub 12. aprillil kell 15:00 virtuaalselt. Osalemiseks saab registreeruda SIIN.

Lisainfo SA Läänemaa kodulehelt.

***

Nagu varasemalt, saab ka sel aastal taotleda toetust kahest meetmest.
1. Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.
2. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

„Sel aastal toetame kogukondi oma piirkonna arendamisel kokku ca 1,25 miljoni euroga, mis on traditsiooniliselt olnud oluline tugi, et korraldada ühtekuuluvust suurendavaid üritusi, külapäevi, koolitusi või teha ära mõni kaua oodatud väikeinvesteering – näiteks rajada külaplats või mänguväljak,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Arvestades COVID olukorda võiks sel aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt rohkem sellistele projektiideedele, mis aitaksid tugevaid kogukondi hoida ja arendada ka ilma füüsiliselt kokku saamata.”