Mäletades õpetaja Vilma Lobjat

20.12.1926-17.03.2021

Oru kooli ja kogukonna ajalookangas on katkenud oluline elulõng – igavikuteele lahkus väga auväärses eas, sadade Oru kooli vilistlaste õpetaja ja klassijuhataja Vilma Lobja ( Saareleht).

Vilma Lobja tuli 1949. aastal Linnamäele 23-aastase noore inimesena. Ta asus Oru koolis õpetajaametisse, rajas koos abikaasa Elmariga siia oma kodu ja elas Linnamäel 72 pikka aastat.

Vilma Lobja oli Oru kooli õpetaja 1978. aastani, mil kool reorganiseeriti 3-klassiliseks algkooliks. Kõige enam on ta tuntud matemaatikaõpetaja ja klassijuhatajana. Õpetaja Vilma oli tagasihoidliku loomuga, lapse jaoks tundus ta sageli range ja järeleandmatu. Tema suurepärast õpetajaannet oskasime  hinnata alles peale kooli lõpetamist. Oru koolist mujale õppima minnes ei olnud ka paadunud „kahelisel“ matemaatikaga suuri probleeme.

Veel üsna kõrges eas andis ta matemaatikas järelaitamistunde oma õpilaste lastelegi, ju siis needsamad juba suureks saanud õpilased teadsid, kust oma võsukestele kõige paremat toetust ja abi saab!

Klassijuhatajatöös avaldusid õpetaja Vilma teistsugused omadused – hea huumorimeel, hoolivus, hoolitsemisvajadus. Samas andis ta oma õpilastele palju vabadust ja iseseisvust, toetas julgust ise otsustada ja tegutseda, suunas ja abistas märkamatult ning targalt.

Väike ääremärkus, mis räägib tema pühendumusest ja sihikindlusest – klassijuhataja tund toimus ainult siis klassijuhataja tunnina, kui eelnevalt olid kõigil selgeks saanud uued võrrandid, teoreemid ja muud tähtsad matemaatilised tarkused! Ikka enne töö ja pärast lõbu!

Kui koolilastest said ühel hetkel lapsevanemad,  siis taaskohtumistel endiste õpetajatega said paljudest õpetajatest ja õpilastest sinasõbrad. Vilma Lobjat  jäime alati teietama, sest ta oli ja jäi ÕPETAJAKS!

Õpetaja Vilma  ei armastanud suurt ja avalikku tähelepanu ning elas oma pika pensionipõlve üsna vaikselt ja tagasitõmbunult. Kuid meile, tema õpilastele andis teadmine, et ta on olemas sooja tunde, et oleme ikka veel seotud oma  lapsepõlve- ja kooliaastatega Oru koolis.

Vilma Lobja kuulub sellesse Oru kooli õpetajate väärikasse seltskonda, kes kujundasid ja hoidsid aastakümneid Oru kooli aja- ja edulugu- Helga ja Voldemar Mällo, Helma Veere, Anton Ulpus, Selma Holts, Olaf ja Leelo Keinaste, Aino Okkamaa.

Suure lugupidamise, austuse ja tänutundega mäletame Teid, õpetaja Vilma Lobja!

Oru kooli vilistlaste nimel

Varje Paaliste

Õpetaja Vilma klasse aastatel 1949-1978