Kuidas edasi, Oru piirkond?

MTÜ Linnamäe Arenguselts on algatanud seoses oma tegevuse senises mahus lõpetamise ning Oru piirkonna parema koostöö, kaasatuse ja informeerituse nimel Lääne-Nigula vallaga, taotluse Oru osavalla moodustamiseks.

Taustast

Valdade ühinemisel 2016. aastal moodustati Lääne-Nigula vallas neli osavalda – Kullamaa, Noarootsi, Martna ja Nõva osavald. Oru vald ühines Lääne-Nigula vallaga 2013. aastal ning toona ühinemise käigus osavalla moodustamiseks juriidilist võimalust ei olnud. Praeguseks on Risti, Taebla ja Palivere valinud piirkonna esindatuseks vallas kogukonnakogude variandi.

Meie piirkonnas (endine Oru vald) on seda rolli täitnud aastast 2016 mittetulundusühing Linnamäe Arenguselts (LAS), mis tegutseb erakapitali, mitte valla toel. Arenguseltsi tegevus on seni olnud küll edukas, kuid ametlikult pole Lääne-Nigula valla struktuuridega LASi tegevust õnnestunud ühildada. Seetõttu on Oru kogukonna esindatus, kaasatus ja informeeritus suures Lääne-Nigula vallas väiksem kui see on teistel kogukondadel.

Miks just osavald?

Selleks, et endise Oru valla kogukonna huvid oleksid võrdsetel alustel teiste Lääne–Nigula valla piirkondadega esindatud, peame vajalikuks moodustada just osavalla. Osavalla eelis erinevalt kogukonnakogust on piirkonnale administratiivse suutlikkuse tagamine. See tähendab, et kohapeal on palgalised isikud, vastutaja (osavallavanem), kelle roll on kogukonna eest seista, siinseid arenguid eest vedada ja kohalikku elukorraldust juhtida.

LASi viie aasta kogemus näitab, et siinse elukeskkonna positiivses arengus oli erakapitali tehtud investeeringute kõrval väga oluline roll just kohapeal tegutseval meeskonnal (LASi töötajad). Silmaga nähtavate ehituste ja arenduste taga on tegelikult väga paljude inimeste, nii palgaliste kui vabatahtlike töötunnid ja hästi koordineeritud koostöö.

Siit ka vastus küsimusele, et miks oleme valinud osavalla, mitte kogukonnakogu tee. Kogukonnakogule ei ole ette nähtud ressursse tegutsemiseks. Tullakse kokku, arutatakse probleemide üle, kuid palgaliste töötajateta ei saa anda kellelegi kohustust hakata piirkonna muredele lahendusi otsima ja neid lahendusi ka ellu viima. See kõik nõuab aega ja tähelepanu, mida inimestel on põhitöö kõrvalt keerulisem leida. Osavalla algatamiseks andis tõuke ka teiste osavaldade kogemus ja hea töö, mida nad oma kogukondades teinud on.

Meie soov on, et LASi tegevuse ümberkorraldamisel säiliks ka Oru piirkonnas kogukonna arengu eest seisjad ning vastutajad.

Eeltöö

LASi meeskond ja LASi nõukoda (s.o Oru piirkonnast varasematel aastatel volikokku kandideerinud inimesed) on juba paar aastat jälginud ja arutanud, kuidas valla erinevad kogukonnad toimivad ning mis on osavalla või kogukonnakogu eeliseks. Jaanuaris kiitis LASi nõukoda heaks Oru osavalla moodustamise algatuse. Seejärel andis sellele mõttele positiivse tagasiside ka LASi juures koos käiv Oru piirkonna külade ümarlaud. Kokkutulnud külade esindajad tundsid muret, et mis saab piirkonnast, kui selle arengut keegi eest ei vea ja kas nende hääl või probleemid suures vallas edasigi jõuaksid. See on väga inimlik ja mõistetav mure, mida tahamegi ennetada.

Kuidas edasi?

Osavalla algatamiseks on kolm seaduslikku teed. Valisime neist kõige laiapõhjalisema – taotluse esitamine volikogule, millele on vähemalt 1% Lääne-Nigula valla hääleõiguslikest elanikest oma allkirja andnud. Märtsi esimeses pooles esitame taotluse koos vajalike lisadega Lääne-Nigula valla volikogule, kes peab kolme kuu jooksul seda menetlema ja lõpp-otsuse vastu võtma.

Eesmärgiks on, et osavald saaks moodustatud enne valimisi 2021. a suveperioodil, kuid selle rahastamine hakkaks toimuma 2022. a jaanuarist, mil hakkab kehtima uus eelarveaasta ja muudatusi valla eelarvesse ning tegevuskavadesse on lihtsam sisse viia.

Miks lõpetab Linnamäe Arenguselts senises mahus tegevuse?

LASi tegevus on seni põhinenud erakapitali toel. Aastaid oma kodukanti panustanud Koit Uus on juba varasemalt intervjuus Lääne Elule öelnud, et tema eesmärgiks oli Oru piirkonna arengut vähemalt viis aastat toetada. Seda on ta ka teinud ning sel kevadel saab viis aastat täis. Nüüd on kogukonna otsustada, kas see, mida LAS eest vedas, oli vajalik või mitte ja kuidas edasi jätkata.

LAS iseenesest ära kao, pigem jääb ta traditsiooniliseks mittetulundusühinguks, kes korraldab vabatahtlikkuse alusel mõne ürituse aastas (nt kontsertide päev) jms.

***

Käesoleva nädala lõpuni saavad Lääne-Nigula valla sissekirjutusega inimesed Oru osavalla loomiseks toetusallkirja anda LASi majas E-R 7.30-16.00 (Eve juures) ning õhtupoolsetel aegadel Oru raamatukogus E, K 9-17  T, N 13-19.

Digiallkirja andmiseks pöördu Eve Tamm-Hinno poole Fb-s, Messengeris või meilitsi eve@las.ee (tel. 5667-9002).

Elle Ljubomirov

Linnamäe Arenguseltsi juhataja