Külade ümarlauast

Järjekordne Oru kandi külade ümarlaud toimus ehitusjärgus Linnamäe kultuurisaalis. Koroonapiirangutest tingituna suuremat kokkusaamist seekord välja ei kuulutatud. Kutsutud oli igast Oru piirkonna viieteistkümnest külast üks esindaja, lisaks Linnamäe suurte kortermajade juhatuste liikmed.

Kohal oli Saunja, Oru, Uugla, Kärbla, Seljaküla, Salajõe, Ingküla, Jalukse, Vedra ja Mõisaküla elanikke ning Linnamäelt KÜ Kooli tee 6 esindaja.

Esimese teemana jagati infot sellesuvise Linnamäe kontsertide päeva kohta. Sel aastal toimuvad kontserdid Vedras, Salajõel, Linnamäel, Mõisakülas ja Väike-Nõmmkülas. Väike-Nõmmküla ei ole küll Oru piirkonna küla, aga sõbralik koostöö lähimate naabritega ning uute kohtade avastamine on ju igati teretulnud!

Jutuks tuli ka kultuurisaali ehitustööde okkaline teekond. Anti välja lubadus, et sellekevadine lõpuaktus toimub kindlasti uues, rõdu ja lavaga saalis.

Veel tuli juttu kaasavast eelarvest. On väga oluline, et Oru piirkonda planeeritud 5000 eurole ikka maksimumsummas taotlusi esitatakse, et kogu valla poolt eraldatud raha otstarbekalt kasutatud saaks. Kuigi sel aastal näib, et tervet piirkonda puudutav teema on kultuurisaalile vajalike lisade soetamine. Maikuuks valmib küll hoone, milles on ka natuke sisustust, kuid kvaliteetseks ja maksimaalseks toimimiseks on puudu veel väga palju – lavakardinad koos neid liigutavate konstruktsioonidega, valgus- ja helitehnika jne.

Viimase teemana.

Kuna Linnamäe Arenguseltsi senises mahus tegevus käesoleva aasta jooksul lõpeb, siis Oru piirkonna parema kaasatuse, informeerituse ja koostöö huvides Lääne-Nigula vallaga sai põhjalikult läbi arutatud Oru osavalla loomise võimalus. Algatus leidis külade esindajate seas igati positiivset tagasisidet. Sama tulemuseni jõudis ka arenguseltsi juures koos käiv nõukoda, kuhu kuuluvad meie kandist paaril viimasel kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerinud isikud.

Osavalla eeliseks on, et kohapeal on olemas inimene (inimesed), kes igapäevaselt tegelevad Oru piirkonnale oluliste küsimustega. Täpselt samamoodi nagu see väga hästi toimib Lääne-Nigula teistes osavaldades.

Osavalla moodustamiseks tuleb Lääne-Nigula vallavolikogule esitada Oru osavalla moodustamise taotlus, millele on oma toetusallkirja andnud vähemalt üks protsent hääleõiguslikest vallaelanikest ehk meie puhul 72 inimest.

Taotluse sisu sai eile külade esindajatega läbi vaadatud ning alates tänasest 
kogume sellele allkirju.

Toetusallkirja (vaja läheb ka isikukoodi) saab anda Linnamäel,

LASi majas E-R 7.30-16.00 (Eve juures), Oru raamatukogus E, K 9-17, T, N 13-19 ning loomulikult ka teistes Oru piirkonna külades .

Täpsem Oru osavalla moodustamist puudutav info Linnamäe Arenguseltsi juhatajalt Elle Ljubomirovilt, tel 5615 9260.