Salajõe saab puhta joogivee

Paarkümmend aastat turbakaevanduse vastu võidelnud Salajõe külaselts lepib uue kaevandusega Niibi rabas, sest saab Kekkilä kulul puhta joogivee.

Turbakaevandaja Kekkilä, Salajõe külaselts ja Lääne-Nigula vallavalitsus allkirjastavad lepingu tõenäoliselt tuleval nädalal. Kokkuleppe järgi saab puhta joogivee 20 majapidamist Salajõe ja Vedra külas.

Selleks tuleb turbakaevandajal puurida viis-kuus 150 meetri sügavust kaevu ja rajada veevärk, mis ühendab kaevud üheks süsteemiks – puurkaevud, torustik, pumbajaamad, pumbad ja vajadusel ka veepuhastussüsteem.

Kokkuleppes kinnitab turbatootja Kekkilä, et ei alusta kaevandamist enne, kui on veevärgi valmis ehitanud. Hinnanguliselt kulub selleks kolm aastat.

Kõik selle korraldab ja maksab kinni Kekkilä. Kaevude asukohad lepitakse külaseltsi ja vallavalitsusega kokku.

Sõlmitav kokkulepe ei vabasta Kekkilät vastutusest, kui külade joogivee kvaliteet peaks hakkama taas langema või jäävad salvkaevud kuivaks.

Lepingu täitmist kontrollib keskkonnaamet.

Külaelanike sõnul on see vähim, mis neil õnnestus välja kaubelda, aga siiski rohkem kui mitte midagi.

Pühapäeval kogunesid Salajõe küla elanikud Tiberna allikale, et süüdata seal puhta vee mälestuseks küünlad.

Kuidas mõjutab uus kaevandus Salajõe elanike kaevuvett, ei tea keegi. Just Tui rabas kunagi avatud kaevandus rikkus elanike sõnul nende kaevuvee ja ummistas allikad.

“Panime Tiberna allikale küünlad puhta vee mälestuseks,” ütles külaseltsi eestvedaja Mare Urbas. “Kui avatakse uus turbakaevandus, pole lootustki, et meie allikad puhtaks saaksid ja jääksid.”

Allikas: Lääne Elu