Prügimajandusest Lääne-Nigula vallas

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik – tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Alates 01.02.2019 kehtib Lääne-Nigula valla territooriumil korraldatud olmejäätmete vedu, mis hõlmab  segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid.

See omakorda tähendab, et kinnistutel kus on vähemalt kümne ja enama  korteriga elamu peab olema nii paberi ja kartongi kui ka biojäätmete konteiner. 

Samuti peab biojäätmete konteiner olema kinnistutel, kus biolagunevaid köögi-ja sööklajäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg (lasteaiad, koolid, hooldekodud, söögikohad jne).

Kinnistutel, kus tekib nädalas üle 50 kg paberit ja kartongi peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti (nt raamatukogud, koolid, lasteaiad jne).

Siiani on Lääne-Nigula valla jäätmehoolduseeskirja nõudeid järgitud leigelt. 

Probleemid jäätmete liigiti kogumisega ja olemasolevate pakendi ja paberi/kartongi kogumismahutite reostamine segaolmejäätmetega tingib olukorra, kus jäätmehoolduseeskirja nõudeid tuleb hakata tõsisemalt kontrollima.

Lääne-Nigula Vallavalitsus palub kõikidel korteriühistutel ja kinnistutel, kus on kümne või enama korteriga majad tellida omale biojäätmete konteiner ja paberi/kartongi kogumismahuti 01.maiks.2021.  

Paber ja kartongi jäätmete 1 m3 kogumise ja käitlemise maksumus on 0,00 eurot

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete 1 m3 kogumise ja käitlemise maksumus on 0,00 eurot

Hinnad ei sisalda konteineri renti, konteinerite teisaldamist käsitsi rohkem kui 15 meetrit, väravate avamist, konteinerite lukkude avamist/lukustamist, konteineriväliste jäätmete koristamist jne. Need on lisateenused, mille eest makstakse eraldi.

Olev Peetris

Teede- ja kommunaalnõunik

26.01.2021