Pöördumine toetusallkirjade kogumiseks

Edastame Seljaküla külarahva algatatud pöördumise.

Oru piirkonna külade elanikud saavad 24. AUGUSTINI anda pöördumisele TOETUSALLKIRJU Linnamäel, LASi maja kohviku fuajees (E-R 10-14),

Oru Haruraamatukogus (E, K 9-17, T, N 13-19) .

Allkirjalehed on jaotatud ka kõigisse Oru kandi küladesse (info saadetakse külade meililististidesse)

Lääne-Nigula vallavalitsusele                                                                                                   26.08.2020

PÖÖRDUMINE SELJAKÜLA LÄHEDUSSE RAJATAVA TUULEPARGI KOHTA

Oleme vastu sellisel kujul planeeritava tuulepargi rajamisele Risti-Piirsalu-Seljaküla-Palivere piirkonda ja palume kaaluda allpool toodud ettepanekuid.

Seljaküla külas asuvad planeeritava tuulepargi lähedal (0,5-1 km tuulikuni) järgmised talud: Saue, Ihuniidi, Põllusma, Selidemäe, Uuetoa, Vanatoa, Sepa, Pärna, Tipli, Kauri, Reinu.

Tuulikud tekitavad lähikonna elanikele müra- ja valgusreostust, vibratsiooni, muudavad visuaalselt maastikupilti, muudavad veereziimi, takistavad lindude rännet ning põhjustavad muutusi elurikkuses.

Vahemaa kahe maantee vahel on ca 10 km, seetõttu on sinna võimatu ehitada tuulikuid, ilma et ohustataks sealseid elanikke ja muid eluslooduse esindajaid.

TEEME ETTEPANEKU:

  1. Rajada tuulikud VÄHEMALT 5 KM  kaugusele elamutest
  2. Kaaluda alternatiivseid energiatoomise variante (päikeseenergiapark, moodsale tehnoloogiale toetuv vesinikupõhine elektritootmine)
  3. Ehitada tuulikud pigem merele (tuulele) lähemal asuvasse piirkonda

Pöördumise kontaktisikud:

Mare Kiis: mare.kiis@tng.ee

Jaanus Luhaäär: jaanus.luhaaar@gmail.com

Lisainfot:

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja arutelud:

https://www.laanenigula.ee/teemaplaneeringud?fbclid=IwAR2OKTWepNRJTFR9QI_EzUoDXn9ihM0t0N1h1MxnOGm7kj0C4d3VTvQQl0U